Betaler svindyrt for manglende skiver

En 29 år gammel Tromsø-mann er i Nord-Troms tingrett dømt til å betale 14 500 kroner i bot for ikke å ha brukt diagramskive, subsidiært fengsel i 29 dager.

Publisert Oppdatert

Tromsø- mannen må også betale saksomkostninger til det offentlige med 1500 kroner, forteller iTromsø.no.

I fjor i september kjørte yrkessjåføren en lastebil påkoblet en henger. I Balsfjord ble han stanset i en trafikkontroll, hvor han ikke kunne vise til diagramskiver for de foregående 28 dagene.

-Prevantivt med streng straff

Mannen viste diagramskive for den inneværende dagen. I retten opplyste yrkessjåføren at han hadde mottatt opplysninger fra arbeidsgiver om at det ikke var nødvendig å ta vare på diagramskiver fra tidligere dager.

Retten mener derimot at mannen som fast ansatt sjåfør i et transportfirma har en plikt til å gjøre seg kjent med reglene om kjøre- og hviletid, som er gitt av hensyn til trafikksikkerheten.

Av allmennpreventive grunner mener retten det er nødvendig å reagere strengt.

- Korrekt bruk av fartsskriver og ivaretagelse av diagramskiver skal sikre kontroll med at forskriftene om kjøre og hviletid for føreren blir overholdt, skriver retten. Sjåførens manglende diagramskriver gjorde det helt umulig å føre kontroll med kjøringen.

Dommen er forkynt for yrkessjåføren, og han har tatt betenkningstid om han vil anke dommen.