Betydelig nedgang i trafikken

Trafikken på riks- og fylkesvegnettet gikk ned med 3 prosent i løpet av årets to første måneder sammenlignet med samme periode i 2008.

vei trafikk blur natt

vei trafikk blur natt

Publisert Oppdatert

Trafikken på riks- og fylkesvegnettet gikk ned med 3 prosent i løpet av årets to første måneder sammenlignet med samme periode i 2008.

Trafikken med personbiler og lette yrkeskjøretøy gikk ned med 2,3 prosent, mens trafikken med tyngre kjøretøy (totalvekt over 3,5 tonn) gikk ned med 8,9 prosent.

Nedgang over hele landet

Alle landsdeler hadde trafikknedgang i årets to første måneder. Trafikken gikk mest ned på Østlandet (4,3 prosent), i Trøndelag (3,5 prosent) og på Sørlandet (1,9 prosent), mens trafikknedgangen var liten på Vestlandet (0,6 prosent) og i Nord-Norge (0,2 prosent).

Oslo hadde en nedgang i trafikken på 6,8 prosent. I Akershus og Hedmark var nedgangen på 5,2 prosent.

De siste 50 årene har det vært nedgang i trafikken i 3 år:

1979-80 : -1,1 prosent

1989-90 : -0,3 prosent

1990-91 : -1,2 prosent

- Nå er det jo lenge til vi vet hvordan totaltallet for 2009 blir, men hvis trenden fra årets to første måneder fortsetter, innebærer det den største nedgangen i biltrafikken siden registreringene startet i 1960, sier Kjell Johansen i Statens vegvesen.

Vegtrafikkindeksen er beregnet ut fra Statens vegvesens om lag 350 maskinelle tellepunkt over hele Norge. Trafikken blir registrert kontinuerlig hver time hele året.