Bilbeltekontroller igang

- Anslagsvis vil 40.000 bli kontrollert for bruk av bilbelte de neste dagene, sier Bjarte Skaugset i Statens vegvesen.

Publisert Oppdatert

Økt bruk av bilbelte er et av de enkleste og mest effektive trafikksikkerhetstiltak vi har.  Selv om nordmenn generelt er flinke til å bruke bilbelte, kommer det frem av Statens vegvesens ulykkesanalyser fra 2005-08 at 43 prosent av omkomne i bil, 276 av 639 personer, ikke har brukt bilbelte.

For de helt unge er det opp mot halvparten av de drepte som ikke har brukt bilbelte. Yngre bilførere og passasjerer er derfor viktige å nå med bilbeltekontroller og informasjon.