Bilistene i Oslo betaler mest

Bilistene i Oslo og Akershus betaler en langt større andel av vei- og kollektivinvesteringene enn bilister andre steder i landet.

Publisert Oppdatert

Denne skjevfordelingen vil øke i årene som kommer. I den store vei- og kollektivsatsingen Oslopakke 3, skal bilistene betale nesten 80 prosent av regningen.

I neste års statsbudsjett legger regjeringen opp til at bilistene i Oslo og Akershus gjennom bompenger skal betale 31,9 prosent mer enn staten, ifølge beregninger NRK Østlandssendingen har gjort på bakgrunn av tall fra Statens vegvesen.

I landet for øvrig betaler staten omtrent 35 prosent mer enn bilistene.