Blir forenklet grensetransittering borte?

Toll- og avgiftsdirektoratet ønsker tilbakemelding fra LTL om vi benytter oss av en forenklet prosedyre for transittering av norske varer til og fra Nord-Norge via Sverige.

Innen utgangen av denne måned, må LTL ha svar på i hvilken grad de bruker ordningen med forenklet transittering.

Innen utgangen av denne måned, må LTL ha svar på i hvilken grad de bruker ordningen med forenklet transittering.

Publisert Oppdatert

Hvis vi bruker ordningen i liten grad, er det fare for at norske tollmyndigheter vil følge svenske myndigheters ønske om at ordningen opphører, heter det i et notat fra Logistikk- og Transportindustriens Landsforening LTL.¿

Organisasjonen må ha svar fra sine medlemsbedrifter i løpet av januar om de faktisk benytter seg av tilbudet.

- Utenom tollstedets åpningstid kan autoriserte ha anledning til å passere grensen ved at en kopi av følgedokumentet legges i postkassen til det berørte tollsted, opplyser LTL - og legger til: - Hvis det er tilnærmet null bruk av denne lettelse, vil LTL samtykke i at ordningen opphører.