Blir tømmerbilene lengre?

En tømmerbil i Norge kan være 22 meter. Lenge har skogsnæringen forsøkt å få tillatelse til å bruke tømmertransporter på 24 meter slik ordningen er i bl.a. Sverige og Finland.

Publisert Oppdatert

I praksis har mange tømmerbilsjåfører kjørt med tømmer som stikker litt bak bilen. Dette har politiet stort sett gjennom fingrene med, men i den siste tiden har man slått ned på overtredelser med kraftige bøter.

Fredag i forrige uke besøkte samferdselsminister Magnhil Meltveit Kleppa representanter for lastebil- og tømmernæringen i Trøndelag.

Der ble hun forelagt problemet. Ett av scenarioene dersom transporten ikke tillates å bli lenger, kan bli at næringen kun bruker en tømmerbunt på hengeren istedet for to. Samfunnsøkonomisk er dette neppe noen god løsning - transporten blir dyrere og forurensningen større - men man holder seg altså innenfor regelverket.

- Dette må vi få til en løsning på, uttalte ministeren etter møtet. Jeg skal ta tak i dette så snart jeg kommer på kontoret mandag, sa hun.

Dermed skapes naturlig nok store forventninger.

Næringspolitisk direktør i Skogeierforbundet, Ellen Alfsen er svært optimistisk. - At Kleppa nå gir så tydelige signaler om at hun vil gjøre noe med lengdeproblemet for tømmervogntogene, gir oss forventinger om at vi snart får 24 meter lange tømmertransporter, uttaler en fornøyd Alfsen. 

Så får vi håpe det i fremtiden kan bli ren plankekjøring å frakte tømmer lovlig.