Bobler i asfalten

Publisert Oppdatert

Bilistene på riksvei 2 kan merke risting fra «paddehatter» midt i de to kjørebanene, forteller glomdalen.no.

Noe har gått galt under leggingen av den nye asfalten på riksvei 2 mellom Sanngrund og Skarnes.

Asfalten mellom Sanngrund og Skarnes skaper hodebry. Flere steder er det blitt små, men tydelige og merkbare ujevnheter.

I juni fikk den ni kilometer lange strekningen fra Nes-grensa til Skarnes nytt asfaltdekke. Noe har derimot gått galt under leggingen.

Flere steder er det små forhøyninger og ujevnheter. «Paddehattene» midt i kjørebanen kan merkes som små slag i dekkene og risting i bilen.

- Litt spesielt

- Ja, vi har hørt at det er skjedd noe. Entreprenøren har selv varslet oss om saken, opplyser overingeniør og byggeleder Arnfinn Trosterud i Statens vegvesen.

- Dette er litt spesielt. Vi har ikke hørt om noe lignende tidligere på våre kanter, men entreprenøren jobber hardt og seriøst med å undersøke hva som egentlig er problemet.

Trosterud sier at det er entreprenøren som må rette opp feilen. Han tviler derimot på at det er nødvendig å asfaltere helt på nytt.

- Forklaringen kan være at det er fuktighet mellom gammelt og nytt dekke som ikke kommer ut. Dette er noe som skal ha skjedd i tunneler tidligere, forklarer byggelederen til Glåmdalen.

Fuktighet?

Kolo Veidekke AS, som utførte oppdraget med å asfaltere riksvei 2, erkjenner at det har oppstått problemer. I slutten av denne måneden skal det tas boreprøver av «paddehattene» for nærmere undersøkelser i selskapets laboratorium.

- Vi la to lag med ny asfalt. Mellom disse er det store mengder vannbasert lim etter krav fra Statens vegvesen, men arbeidet ble utført om nettene, sier avdelingsleder Per Kristian Melsnes i Kolo Veidekke, Kongsvinger.

- Selv om juni i utgangspunktet skal være en god måned for å legge asfalt, var trolig ikke temperaturen optimal. Dermed fordampet ikke fuktigheten før vi la det andre asfaltlaget.

- Ikke ny asfalt

Melsnes påpeker at «paddehattene» i hjulsporene er valset ned og presset bort av trafikken. Han mener at mesteparten nå er borte også midt i kjørefeltene, men konstaterer at det fortsatt er en del mellom Bjørkesmia rett nordøst for Sanngrund og Ullern Gård.

- Hva skjer med ujevnhetene, kan de sprekke opp og lag hull i asfalten?

- De kan nok kanskje det, men jeg tror ikke det vil skje. Vi jobber med saken, og det blir ikke aktuelt å legge helt ny asfalt, sier Per Kristian Melsnes.

Kontrakten på asfaltarbeidet som er utført har en verdi på omkring 7,5 millioner kroner. Selv om Kolo Veidekke mener det ikke er noe som tilsier at det er grunnlag for reklamasjon, har firmaet fem års garanti på jobben som er gjort.