Boggiløft-krigen eskalerer

Lite har engasjert transportbransjen i samme grad som at Vegdirektoratet nå ønsker å forby løft av boggiakselen og at biler med "norsk standard" nektes registrering i henhold til EUs godkjenningsdirektiv. Transportbransjen frykter kaos på vinterveier. Vegdirektoratet synes at akselløft i stor grad benyttes i stedet for å legge på kjettinger. - Dere har ulik virkelighetsoppfatning, sier samferdselsministeren i dag. Det skal vi gi henne rett i.

Vi tror nok en del aktører vil føle seg provoserte når Vegdirektoratet nå hevder at mange bruker boggiløft istedet for kjettinger. Direktoratet later ikke til å forandre mening i denne saken.

Vi tror nok en del aktører vil føle seg provoserte når Vegdirektoratet nå hevder at mange bruker boggiløft istedet for kjettinger. Direktoratet later ikke til å forandre mening i denne saken.

Publisert Oppdatert
Da Vegdirektoratet sendte ut godkjenningsdirektiv 2007/46 på høring, fulgte det med en lang liste med henvisning til øvrige direktiver. Det er en av disse henvisningene som legger tekniske begrensninger på akselløft og som fører til at tradisjonelt, norsk akselløft allerede nektes registrert på nye kjøretøy i Norge. Det melder NLF på sine nettsider.

Da Vegdirektoratet sendte ut godkjenningsdirektiv 2007/46 på høring, fulgte det med en lang liste med henvisning til øvrige direktiver. Det er en av disse henvisningene som legger tekniske begrensninger på akselløft og som fører til at tradisjonelt, norsk akselløft allerede nektes registrert på nye kjøretøy i Norge. Det melder NLF på sine nettsider.

Dette er EUs regler

EU's bestemmelser er å finne i direktiv 97/27/EF, Vedlegg IV, pkt. 3.5 og innebærer følgende:

  • Løft av aksel / aksler for å øke vekten på drivende hjul, er tillatt under forutsetning av at ingen aksel overskrider tillatt aksellast med mer enn 30 % (dvs. 13 t på 10 t veg) under forutsetning av at kjøretøyfabrikanten godtar vektøkningen.
  • Ved løft skal det fortsatt være belastning på foraksel (dvs. kjøretøyet skal ikke kunne tippe opp).
  • Løft for dette formål skal bare kunne skje ved en egen betjeningsinnretning.
  • Når hastigheten når 30 km/t, skal akselen senkes automatisk.
  • Det som er sagt om løft, gjelder også avlastning (feks. ved å slippe ut luft fra luftbelgene).

Etter at Transportmagasinet opprinnelig omtalte saken tidligere i høst, har det engasjert flere tusen lesere.

Saken engasjerer i mange leire. For en knapp uke siden sendte organisasjonene MEF, NHO Logistikk og Transport samt NLF brev til Vegdirektoratet og ba om et snarlig møte.

Nå har også Sjåførenes Krav startet underskriftskampanje.

I tillegg har NRK Sogn og Fjordane tatt opp tråden.

Det samme har Bård Hoksrud etter at TransportMagasinet gjorde ham kjent med at norske biler nå nektes registering før høringsfristen har gått ut.

Les også: Oppgitt over akselløftnekt

Les også: Biler med norsk akselløft nektes registrering

Han har sendt brev til samferdselsministeren og ønsker skriftlig svar. Som en følge av dette har VG igjen tatt kontakt med Hoksrud om saken.

Dermed er saken nå løftet ut av transportbransjens sandkasse og hevet til et riksmedia-nivå. Det fortjener en så viktig sak.

NLF kommer til orde i VG

I dagens utgave av VG er det en artikkel om at transportbransjen frykter kaos på norske vinterveier og NLF uttaler seg om følgene det vil få dersom norske lastebiler ikke får bruke akselløften slik de har gjort det siden 1950-årene.

- Det sitter noen byråkrater i Brussel som har funnet ut at dette passer godt i Sentral-Europa, derfor innfører de det overalt, sier Geir A. Mo i artikkelen.

Stille før stormen hos Vegdirektoratet

Hele veien har det dog vært stille fra Vegdirektoratet om saken. Men denne uken har de fremført sin versjon og hevder at reglene har eksistert siden 1998 og har til hensikt å hindre overbelastning på vegene og at kjøretøyene ikke brukes med større vekter enn de er godkjent for.

Etter en ny forskrift fra 15. september i år skal det dokumenteres at kravene i regelverket følges når tungbiler fremstilles for godkjenning.

- Bruk kjetting eller kjøp tandem

- Deler av vårt vegnett har dårlig bæreevne, og det er et paradoks dersom Norge skulle tillate større belastninger på vegene enn det som gjelder i EU-landene, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Vegdirektoratet.

Deler av lastebilparken har til nå vært basert på at biler er utrustet for at løpeaksler løftes opp for å tilføre mer vekt til drivaksel. Akseltrykket blir betydelig over grensen på 11,5 tonn, som kan økes med 30 prosent i hastigheter under 30 km/t til 14,9 tonn.

Molnes peker på at bruken av akselløft innenfor de rammer direktivet setter, bruk av kjetting og mulig innføring av nye regler knyttet til vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy i tilstrekkelig grad ivaretar fremkommeligheten.

- Vi tror nok at akselløft i stor grad benyttes i stedet for å legge på kjettinger, sier Molnes. Som et alternativ kan tungbilene også kjøpes med tandemdrift, slik at den har drift på flere aksler. Det vil være et godt bidrag for å sikre god fremkommelighet, sier han.

At Vegdirektoratet mellom linjene stempler sjåfører som nærmest litt late, tipper vi vil provosere en del langs veiene. Med for lav vekt på drivende hjul vil det heller ikke hjelpe å legge på kjetting ettersom de da bare graver seg ned i veidekket - spesielt i norske vinterbakker. Dette momentet later Vegdirektoratet til å hoppe galant bukk over.

Men hva mener så samferdselsministeren?

Jo, i dagens VG hevder hun at dette handler om at Vegdirektoratet og NLF har ulik virkelighetsoppfatning. Hun forteller til avisen at partene nå må se om det er mulig å komme til en felles virkelighetsoppfatning og se om det finnes noen tilpasninger som kan gjøres slik at det hele kan tillempes norske forhold.

Ulik virkelighetsoppfatning er nok korrekt oppsummert. Men det er en relativt samlet bransje som har samme virkelighetsoppfatning som NLF i denne saken.

Blir forbudet stående, frykter vi at null-visjonen ryker i samme øyeblikk vi når null-friksjonen.

Les også: Løft av boggiaksel kan bli forbudt