Bomtur for transporten?

Et nytt Eu-direktiv trer i kraft om et års tid. Dette kan føre til store endringer når det gjelder rabattbruk i norske bomringer. I dag er rabattene inntil 50 prosent, men det nye direktivet forbyr høyere rabatt enn 13 prosent.

vei fart

vei fart

Publisert Oppdatert

I går møtte samferdselsminister Liv Signe Navarsete EUs kommisjonær for transport, Antonio Tajani. EU er opptatt av at det ikke skal være konkurransevridning mellom lokale transportører, som kan kjøpe månedskort, og internasjonale som ikke kjører nok til det, forteller Navarsete. EU vil ikke gi Norge særbehandling.

I de nye bompengeprosjektene i Rogaland, Finfast og Ryfast, vil maksimal rabatt være 40 prosent før direktivet eventuelt trer i kraft.

Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Gunnar Eiterfjord, er ikke særlig bekymret. Overfor Stavanger Aftenblad forteller han: - Hvis det blir gjort gjeldende for Norge og den maksimale rabattsatsen settes til 13 prosent, får vi heller senke prisen på enkeltbilletter. Dermed blir konsekvensene for dem som kjører ofte gjennom bomstasjonene mindre, sier Eiterfjord.