Bort med halvparten av utenlandsfergene

Hele syv av 14 fergerutene mellom Norge og utlandet er lagt ned – eller på vei ut.

Publisert Oppdatert

Nedgangen forklares med økt tilbud på lavprisflygninger og overkapasitet i fergemarkedet. Mange vil nok også rette en pekefinger mot norske myndigheters maritime politikk hvor avgifter og gebyrer på sjøtransport stadig økes, og nye avgifter som for eksempel NOx-avgiften innføres.