Box-oppgjør på kammerset?

LO-leder Roar Flåthen går inn i Box-striden for å forsøke å få til en minnelig løsning mellom Postkom, H/K og Transportarbeiderforbundet, melder frifagbevegelse.no

Publisert Oppdatert

Box-saken kom ikke opp til behandling på gårsdagens møte i LOs organisasjonskomite, slik Norsk Transportarbeiderforbund og Handel og Kontor hadde bebudet. Årsaken er at LO-leder Roar Flåthen, sammen med Geir Mosti, nestleder i LO og leder i organisasjonskomiteen, ønsker et møte med de involverte forbundslederne før Box-saken eventuelt kommer opp til ny behandling i komiteen. Flåthen skal møte Per Østvold i Transportarbeiderforbundet, Odd-Christian Øverland i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund og Sture Arntzen i Handel i nærmeste framtid, men møtet er ennå ikke berammet.

Vil ha nytt vedtak. I januar orienterte Østvold LO-sekretariatet om at Transportarbeiderforbundet og H/K kom til å kreve ny behandling i organisasjonskomiteen i februarmøtet. De to forbundene vil ha et vedtak som begrenser Postkoms organisasjonsrett til morselskapet Posten Norge, det vil si det gamle Postverket, men ikke i noen av datterselskapene.

Postkom på sin side forholder seg til det vedtaket som organisasjonskomiteen fattet 17. juni i fjor, og som står ved lag inn til et eventuelt nytt vedtak er fattet. Her heter det at Postkom har organisasjonsretten i hele Posten-konsernet, inkludert datterselskapene. Unntaket er de bedriftene hvor andre forbund allerede har opprettet overenskomst.

- Slik vi vurderer saken, vil det være flertall i organisasjonskomiteen for en ny behandling i samme møte. Og da bør saken være over, sa Østvold til aktuell.no i januar.