Bredtransport på ville veier?

Hver eneste dag utføres det bredtransport rundt i landet. Som regel utføres slike transportoppdrag ved hjelp av kyndige mannskaper, ofte med hjelp fra både politiet og Statens vegvesen. Likevel føler mange at det av og til går litt for fort i svingene. Her er noen regler på hvordan det skal foregå.

bredtransport følgebil

bredtransport følgebil

Publisert Oppdatert

En representant fra Statens vegvesen skal ledsage spesialtransporten hvis det kreves at broer må passeres på spesielle måter, for eksempel sentrisk kjøring uten annen trafikk på broen. Da vil representanten stoppe motgående trafikk før broen slik at spesialtransporten kan kjøre alene over.

Vi har fått følgende uttalelse fra Asbjørn Marthinussen ved kjøretøyseksjon hos Statens vegvesen Region øst angående retningslinjer rundt dette med ledsagelse av bredtransport. Han viser også til kjøretøyforskriftens vedlegg 2 punkt nr 3b, jfr. forskrift om bruk av kjøretøy § 3-4 nr 6, der vi finner følgende punkter:

- Ved bredtransporter over 3,50 m, gjelder følgende:

I fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark skal politiet ledsage transportene i tillegg til det antall private ledsagere som er fastsatt i dispensasjonen.

I de øvrige fylker skal politiet ledsage transporten når bredden overstiger 4,00 m. Det er krav om 2 følgebiler, opplyser Marthinussen.

Rekkefølgen

Han påpeker også at når politiet er med skal rekkefølgen være: følgebil - politi - transportkjøretøy - ledsagerbil.

- Politiet skal være nummer 2 for å se om motgående trafikk reduserer hastigheten tilstrekkelig til den kan passere transportkjøretøyet på en forsvarlig måte.

En ledsagerbil med gult blinkende lys og et skilt hvor det står:"Bred transport" skal gi et varsel til motgående trafikk om at det kommer en bred transport og at hastigheten bør reduseres. Både spesialtransporten og motgående trafikk må vise hensyn slik at passeringen kan skje uten skade.

Kvalifikasjoner

Vi har også sett litt på hvilke kvalifikasjoner som kreves for å følge en bredtransport.

Representanter fra Statens vegvesen får intern opplæring og skal ha fulgt flere spesialtransporter sammen med en erfaren ledsager fra Statens vegvesen før de får prøve seg på egenhånd.

Politiet får sin opplæring gjennom politiskolen.

For den som kjører sivil følgebil på en slik transport kreves det ingen opplæring ut over sertifikat klasse B. I Sverige kreves det lastebilsertifikat for denne jobben.

Vi kan også legge til at hele dette regelverket er under revisjon og endringene nå er sendt ut på høring.