Brikkerabatt over hele landet

Publisert Oppdatert

Bompengebrikken gjør det både enklere og billigere å passere bomstasjonene. Nå utvides ordningen.

Autopass-brikkene som i dag finnes i 1,5 millioner norske kjøretøy, skal gjøre det både mer lettvint og rimeligere å passere bomringen.

- Alle som passerer med brikke i en bomstasjon med AutoPASS vil etter hvert kunne få 10 prosent rabatt, uansett hvilket bompengeselskap en har avtale med. Både bilistene og bompengeselskapene vil være tjent med en slik ordning, sier statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet til NTB.

Rabattordning

Departementet har sluttet seg til et forslag fra Vegdirektoratet om å innføre en rabattordning for dem som benytter brikken.

Statssekretæren gjør det klart at alle nye bompengeanlegg blir pålagt å innføre rabatten. Han oppfordrer eksisterende bompengeprosjekter til å innføre rabatten.

Ved utgangen av 2009 vil det være 50 bompengeanlegg i Norge. Av disse vil 34 benytte seg av AutoPASS.