BRING Frigoscandia tar i bruk nytt system for automatisk nedlasting av digitale fartskriverdata

BRING Frigoscandia har inngått en langsiktig avtale med Fartskriver AS om leveranse av utstyr for automatisk nedlasting for digitale fartskriverdata i sine tunge kjøretøy. Avtalen innebærer bruk i alle selskapets nye kjøretøy, og ettermontering i deler av den eksisterende flåten.

Publisert Oppdatert

- Dette systemet vil hjelpe oss å redusere bruken av mannskapsressurser betraktelig og å kvalitetssikre våre rutiner innen oppfølgingen av sjåførenes kjøre- og hviletid, forteller Driftsjef Stein Erik Gurigard i BRING Frigoscandia AS.

"Når Fartskriver AS kunne presentere den nye løsningen DLD® fra VDO og BRING Frigoscandia begynte på en ny avtale om leveranser av kjøretøy, så man fordelene med en implementering av DLD® systemet samtidig" sier Gurigard i en pressemelding til tungt.no.

Løsningen er basert på GPRS teknologi, hvor data blir overført fra kjøretøyets digitale fartskriver og sjåførenes smartkort, direkte inn i arkiverings - og analyseverktøyet TIS-Web fra VDO.

Fra det ble innført krav om digitale fartskrivere og sjåførkort i Norge i desember 2006, har disse dataene blitt innhentet ved hjelp av håndholdte manuelle enheter i form av spesielle minnepenner, Downloadkey og man måtte utføre prosessen i selve kjøretøyet minimum en gang pr. måned, i henhold til lovverket.

Dette var tidkrevende og tungvinte løsninger for selskaper med mange kjøretøy og sjåfører, og det har vært store forventninger til moderniseringen som nå har kommet i form av løsningen DLD®.

Utviklet for fremtiden

- Firmaet som har utviklet løsningen for VDO konsernet, MiX Telematics, har lang fartstid som leverandør og utvikler av flåtestyrings- og mobilkommunikasjonssystemer, og vi venter spent på hva vi etter hvert kan tilby av tilleggsfunksjonalitet. Vi vet at enheten inneholder GPS funksjonalitet i tillegg til GPRS kommunikasjon, og dette åpner muligheten for posisjonering av kjøretøyet på kart, og i tillegg kunne hente ut historikk i form av sporing på tidligere kjøring.

Systemet kan også kommunisere med bilens elektronikksystem, og i dagens moderne kjøretøy gir dette mange muligheter for rapportering på bruken av kjøretøyet innen f. eks. drivstoff, kjørestil og øko-kjøring. "Alt vi kan tilby av slik funksjonalitet i ett og samme system, vil gjøre systemet til en lønnsom investering for de fleste. Enten det er lovpålagte krav man vil håndtere på en enklest mulig måte, eller man i tillegg ønsker en bedre oversikt og sporbarhet på sine kjøretøy og sjåfører, er vi sikre på at denne løsningen kan benyttes av alle transportører" sier Tom Ringen, CEO i Fartskriver AS.

Sikker og stabil kommunikasjon

DLD® er en forkortelse for "Remote Download Device", og enheten monteres skjult i kjøretøyets førerkabin. Den digitale fartskriveren kommuniserer trådløst med DLD® enheten, som lagrer og videresender data via GPRS. Data leveres direkte inn på bileierens TIS - Web konto for arkivering og analyse. Alle data og overføringer er kryptert, for å sikre at de lovpålagte data ikke manipuleres eller ødelegges på sin vei.