Bring involvert i nok en kabotasje-sak

Det var onsdag i forrige uke at en svenskregistrert trekkvogn med tralle ble stanset på vekta i Verdal. Ved nærmere kontroll viste det seg at trekkvognen ikke hadde hatt last med da den passerte grensen, men derimot hadde hentet en tralle i Drammen og nå var på vei nordover med to svenske sjåfører.

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Publisert Oppdatert

Foto: Posten Norge AS

Da de ble stanset la de fram tre fraktbrev på tre samlastede varepartier på vei fra Drammen til tre bedrifter i Sandnessjøen, Straumsjøen og Svolvær.

Trekkvognen hadde bare vært i Norge et par dager da den ble stanset og svenskene innrømmet at de hadde kjørt trekkvognen fra Uddevalla til Drammen, så det er neppe tvil om tolkninger av regelverket eller god tro.

På spørsmål til politiet om hvem som er mottaker av lasten får vi vite at det er flere firmaer som sto som mottakere og at enkelte av disse nå kan vente seg en telefon for å få klarlagt hvor informerte de var med hvordan transporten ble utført. TransportMagasinet er kjent med at Tine Meierier er blant mottakerne av transporten.

Som i en rekke andre saker i det siste, var det også her brudd på andre forskrifter. Den ene sjåføren manglet sjåførkort og måtte punge ut med et forelegg på 8000 kroner for dette, mens den andre ble belønnet med en bot på 4000 kroner for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Bøtesats med Girteka som utgangspunkt

Selve transportbedriften ble forelagt en bot på 25.000 kroner. - Vi har tatt utgangspunkt bl.a. i Girteka-sakene forteller politijurist i Namsos, Erlend Hjulstad Nilsen, til TransportMagasinet. Girteka ble som kjent ilagt bot på 25.000 kroner for første overtredelse, og 100.000 for de neste.

- Har den svenske transportbedriften vedtatt boten?

- Nei, ikke ennå. Det er vanskelig å si om de gjør dette, eller om det blir en sak for tingretten. Såvidt jeg har forstått er det mange penger som tjenes på ulovlig kabotasje, og transportørene er derfor ofte raske til å vedta bøtene. Det kan dermed tenkes at vi bør ta en runde med riksadvokaten for å se hva som er riktig nivå på bøtenivået, sier han.

Bring igjen

TransportMagasinet sitter på opplysninger fra politiet om at det er Bring som er oppdragsgiver i denne saken. Det er dermed tredje gang (som er oss kjent) i løpet av kort tid at statseide Bring benytter seg av transport som viser seg å være ulovlig. Forøvrig er kabotasjesaken på Notodden nå oversendt Haugaland politidistrikt for videre avhør i saken.

Les også: Bring involvert i ny kabotasjesak

Dette kommer altså kort tid etter at samferdselsministeren i beste sendetid på tv lovte oppvask og at slike ulovligheter ikke skulle forekomme i Bring. - Vi skal snu hver sten, sa hun. Nå har det skjedd iallefall to ganger til i løpet av nøyaktig én måned.

- Vi jobber med hvordan vi skal angripe avsenderen, forteller Hjulstad Nilsen. Det er jo en åpning for å straffe de også, forutsatt at de har kjennskap til forholdene, sier politijuristen som selv ikke hadde anelse om hva kabotasje var da han fikk telefon om dette forrige onsdag ettermiddag.

Nå vil han ta en intern runde for å sørge for at alle i hans distrikt har en viss kunnskap om hva kabotasje er og hvordan skal man håndtere dette.

Ingen bot og bedring - denne gang heller

Da TransportMagasinet ringer tilbake noen dager senere for å høre hvordan det har gått med etterforskningen av Bring, er det dessverre nedslående nyheter som når oss. - Vi gjør det slik at Bring skal få et brev fra oss der de blir gjort oppmerksomme på at de har benyttet en underleverandør som har kjørt ulovlig. Dersom de på et senere tidspunkt igjen bruker denne leverandøren, vil de få et ansvar, forteller politijuristen. Slik saken nå står, vil ikke Bring bli strafferettslig forfulgt.

Dermed kommer man ingen vei.

Det betyr nemlig bare at når en oppdragsgiver blir gjort oppmerksom på ulovligheter foretatt av en underleverandør, må bare oppdragsgiveren passe på å bruke en annen utenlandsk aktør på sin ulovlige kjøring neste gang.

Dersom denne blir tatt, blir det jo bare sendt et nytt brev med samme innhold. Resultatet er at oppdragsgiver - i dette tilfellet Bring - kan holde seg unna strafferettslige forhold nærmest i uendelighet.

Skal det være slik da?

Utfordring for politiet

Og - litt hypotetisk - hva skjer om samme oppdragsgiver blir tatt i ulike politidistrikt? Vil det ikke da bare komme et brev fra ulike politijurister som ikke kjenner til hverandre?

- Der ligger det en utfordring for oss. Vi har ikke tilgang til andres saker umiddelbart og ser ikke hvordan andre distrikt har behandlet sakene om ingen gjør oss oppmerksomme på dem og fysisk sender dem til oss. Og jeg ser jo klart at dersom en oppdragsgiver kanskje får 15 brev fra oss, så mister jo det hele sin mening, avslutter politijuristen.

Snu hver sten, sa samferdselsministeren. Men hun nevnte ikke når...

Les også:

Girtekas kabotasje-juks

Vlantana kabotasjetatt

Posten tatt

Foto: Posten Norge AS / Click Aabenraa