Bring involvert i ny kabotasjesak

Fredag 16. mars ble et polsk vogntog stanset av Statens vegvesen på Notodden, mistenkt for ulovlig kabotasjekjøring. Ansvarlig for oppdraget var Bring Cargo. Godset tilhørte Hydro på Karmøy.

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Publisert Oppdatert
- Bring Cargo har gjort undersøkelser internt, og de forteller meg at det var to forhold som ble vurdert men at politiet lot bilen kjøre videre, sier Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Posten/Bring til oss.

- Bring Cargo har gjort undersøkelser internt, og de forteller meg at det var to forhold som ble vurdert men at politiet lot bilen kjøre videre, sier Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Posten/Bring til oss. Foto: Posten Norge AS

Ifølge Statens vegvesen har de i lengre tid holdt øye med flere østeuropeiske vogntog som de mistenker kjører mer eller mindre fast i Norge i regi av Skude Transport & Spedisjon i Haugesund.

Sist fredag ble et av dem stanset og anmeldt for ulovlig kabotasje i tillegg til at den polske sjåføren ble anmeldt for grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Den aktuelle bilen kjørte for Skude Transport & Spedisjon på oppdrag for Bring Cargo.

Fra politiet på Notodden får vi bekreftet at anmeldelsen nå er til behandling hos dem. Politijuristen venter på de siste sakspapirene og han ønsker foreløpig ikke å uttale seg om saken.

Slik saken nå står, vil det sannsynligvis i første omgang bli bileier som får anmeldelsen i fanget. Hvorvidt Bring og Skude blir anmeldt for sine roller, er det for tidlig å si noe om.

Vogntoget var etter det vi kjenner til lastet med aluminium fra Hydro Karmøy og skulle til Hydro Raufoss.

Skude Transport & Spedisjon innrømmer at de i lengre tid har benyttet blant annet østeuropeiske biler på sine transportoppdrag, men hevder dette skjer lovlig.

En stor del av disse transportoppdragene utføres for Bring Cargo.

Hydro Karmøy bekrefter overfor tungt.no at de har transportavtale med Bring Cargo og at Bring Cargo står oppført som transportør på bilen som ble stanset på Notodden.

Nektet lasting

Kommunikasjonssjef Svein Erik Viksnes hos Hydro Karmøy syns ikke noe om at selskapet blir innblandet i denne type ulovlig virksomhet.

Han presiserer at han ikke kjenner saken ut over det tungt.no forteller ham på telefon.

- Det lastes 40 000 vogntog årlig på vegne av Hydro rundt i Europa. Da sier det seg selv at vi ikke gjør avtaler med enkeltbiler. Vi har anbudsinnbydelse på transport og inngår avtaler på bakgrunn av det. I alle våre kontrakter brukes standardiserte innkjøpsbetingelser og der ligger det selvsagt i bunn at aktørene skal forholde seg til norsk lovverk. Dette gjelder også Bring, som er transportleverandør i dette tilfellet, sier Viksnes.

Tungt.no har også fått tips om at fagforeningen ved Hydro Karmøy ved en anledning har grepet inn og nektet å laste en av de utenlandske bilene fra Skude/Bring som de oppdaget kom tilbake annenhver dag for å laste.

Mye tyder derfor på at mange ved aluminiumsbedriften har visst hva som har foregått, men denne konkrete historien kan Viksnes verken bekrefte eller avkrefte.

- På generelt grunnlag er Hydro ikke begeistret for aktører som bryter norsk lov. I dette tilfellet som dere nå forteller er politianmeldt, vil vi kontakte Bring for å få rede på hva dette dreier seg om. Viser det seg at disse opplysningene stemmer, vil dette bli relatert opp imot avtalen vi har med Bring og så får videre diskusjoner avdekke hva det vil føre til, sier Viksnes.

Avbryter samarbeidet

Presseansvarlig i Posten/Bring, Hilde Skaugrud, har ikke hørt om saken da vi ringer men etter å ha sjekket grundig bekrefter hun en time senere at et vogntog i oppdrag for Bring ble stanset i den aktuelle kontrollen, men at de ikke har fått opplysninger om ulovlig kabotasje i den forbindelse.

- Bring Cargo har gjort undersøkelser internt, og de forteller meg at det var to forhold som ble vurdert, men at politiet lot bilen kjøre videre.

At tungt.no har fått bekreftet det motsatte hos politiet på Notodden kan hun derfor ikke kommentere nærmere.

- Vi slår veldig hardt ned på slike avsløringer og vi hadde jo et tilfelle av ulovlig kabotasje på Voss like før jul der vi så snart det lot seg gjøre avbrøt samarbeidet med det involverte firmaet. Det vil jo være akkurat det samme som skjer her hvis disse opplysningene stemmer, sier Skaugrud.

Kjenner ikke saken

Skude Transport & Spedisjon kjenner heller ikke til at de er innblandet i en anmeldelse for ulovlig kabotasje da vi ringer dem.

- Vi har flere utenlandske biler som vi samarbeider med, bekrefter styreleder Nina Skjølingstad Dahl hos Skude Transport & Spedisjon.

Hun hevder at det ikke finnes avtaler om faste ruter blant disse utenlandske bilene.

- Tre av dem kjører fast for oss, men ikke i et fast opplegg. Vi megler kun last for dem. Vi prøver å forholde oss til kabotasjeregelverket, så hvis denne bilen har gjort noe ulovlig på eget initiativ, så må vi se på våre rutiner, sier Skjølingstad Dahl.

En befrakter vi snakker med senere på dagen hevder også at ingen i Skude kjenner til denne anmeldelsen og sier videre at alle utenlandske biler blir lastet rett ut av landet igjen hvis det er mulig. Sjelden blir utenlandske biler lastet til andre destinasjoner i Norge.

- Vi kjenner jo spillereglene, så vi er kjempeforsiktig med det. Det hender bilene går tom ut av landet, så det kan være der misforståelsen ligger. Det er ikke verre enn som så, vi tar alltid raskeste vei ut av landet når vi laster utenlandske biler, hevder han

Tungt.no kjenner imidlertid til at mange norske sjåfører har fulgt nøye med på hvor de utenlandske bilene fra Skude ferdes og det er også opprettet en egen facebookgruppe der opplysninger om bilenes bevegelser blir kommentert.

Mange øst-vest sjåfører vi har snakket med møter disse bilene daglig og har ingen tro på at de i det hele tatt er ute av landet.

Hvem som har rett er det nå opp til politiet på Notodden å avdekke.

I mellomtiden vil vi tro at både Hydro og Bring har litt å snakke om.

Det er ikke mer enn tre måneder siden Bring var involvert i ulovlig kabotasje og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa bedyret den gang på TV2 at dette ikke skulle skje igjen. Nå har det skjedd igjen.

Les også:

Girtekas kabotasje-juks

Vlantana kabotasjetatt

Posten tatt

Foto: Posten Norge AS