Bring med miljøkalkulator for pakketransport

Fra og med i dag kan alle kunder i Bring med enkle tastetrykk regne ut hvor stor miljøbelastningen er for pakker de sender gjennom selskapet.

Publisert Oppdatert

Miljøkalkulatoren til Bring gjør det mulig for kundene å foreta tydelige miljøvalg.

"Bring jobber aktivt for å redusere egne utslipp. Miljøkalkulatoren er et bidrag for å øke bevisstheten både internt og hos våre kunder", sier konserndirektør i Posten Logistikk, Arne Bjørndahl.

Hele Norge

Bring har tatt i bruk detaljert data for hvordan logistikk og transport skjer i både Posten og Bring. Miljøkalkulatoren gjør det mulig å regne ut CO2-utslipp for hver krik og krok i hele Norge. I første omgang kan man regne ut nøyaktig miljøbelastning for fire utvalgte produkter: Servicepakke, Bedriftspakke dør-dør og to typer Bedriftspakke Ekspress over natten. Disse utgjør hovedmengden av stykkgods i Bring.

Som beregningsgrunnlag brukes blant annet rutenett, avstander, drivstofforbruk, transporttype og lastevekt.

"Vi er allerede i gang med å utvide produktspekteret, slik at miljøkalkulatoren dekker alle typer av gods. For å kunne bidra tydelig er det viktig at vi som en stor aktør innen transport er åpen om hvordan vi belaster miljøet", sier Bjørndahl.

Gir råd om utslippskompensasjon

Brings miljøkalkulator regner ikke bare ut hvordan fremsending på forskjellig måte virker på miljøet. Den kommer også med forslag på hvordan vi generelt kan kompensere for utslippene.

"Økte utslipp av klimagasser er vår tids største utfordring. At Bring og Posten, som Norges største aktør innen logistikk, går foran gir et godt og tydelig signal. For forbrukerne er det positivt at effekten ved forskjellig type frakt synliggjøres på en lett forståelig måte", sier Fridthjof Grønlien i selskapet CO2fokus, som har vært en av Postens miljørådgivere under utviklingen av Miljøkalkulatoren.

Miljøkalkulatoren finner du her: http://www.bring.no/Produkter+og+tjenester/Bring+Logistics/Miljokalkulator