Brudd i spedisjon

Fredag formiddag ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) om nye speditøravtale og ny avtale for DB Schenker. Oppgjørene går nå til mekling.

Publisert Oppdatert

I tilfelle konflikt, vil dette stoppe store deler av import og eksport og vareflyten i Norge. Vareflyt som er knyttet til sykehus, sykehjem og andre viktige helseinstitusjoner, vil bli holdt utenfor en eventuell konflikt. Det skriver NTF på sine nettsider fredag ettermiddag.

- For noen år siden lå lønnsnivået innen spedisjon på linje med industriarbeiderlønna. I dag ligger vi bortimot 10 prosent etter. Alt vi fikk tilbud om, var et generelt tillegg på kr 1,25 pluss litt økning i fagarbeidertillegget. Dette er helt uakseptabelt. Vi kan ikke akseptere tillegg som ikke bidrar til å tette i alle fall noe av gapet til industriarbeiderlønna, sier leder for bransjerådet for spedisjon, Dag Tønder.

Mekling i spedisjonsavtalene kan tidligst komme i gang om to uker. Hvis meklingen ikke fører fram, kan en konflikt være en realitet rundt 17. mai.