Bruker mindre på vei enn i 1995

Historisk veisatsing, sier regjeringen. Mindre enn i 1995, sier SSB.

Publisert Oppdatert

De rødgrønne har utropt seg selv som flinkest på samferdselssatsing.Men i realiteten brukte regjeringen mindre penger på vei i 2007 enn det som var tilfelle i 1995, målt i andel av BNP for Fastlands-Norge.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som Aftenposten presenterer i dag.

Tallene dokumenterer at staten kuttet bevilgningene til vei med 23 prosent fra 1995 til 2007, sett i forhold til bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge.

Det skjer på tross av stadige alarmerende meldinger om vedlikeholdsetterslep og forfall på det norske veinettet der trafikken er tredoblet de siste tiårene.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) misliker innfallsvinkelen med å beregne ut fra andel av BNP.

- Det må telles i kroner og milliarder. Man kan ikke regne seg bort fra at satsingen på vei ligger høyere nå enn noen gang før i moderne tid. Vi er i gang med en snuoperasjon på samferdsel, men den er ikke fullført, og satsingen er langt unna det den bør ligge på, sier Navarsete til Aftenposten.

I statsbudsjettet for 2008 er det satt av 17 milliarder kroner til veiformål, noe som er ti prosent mer enn i 2008.