Bussene sto i Hordaland

Publisert Oppdatert

Sjåførene i Tide Buss i Hordaland parkerte bussene mellom klokka 10 og 13 i dag. De gjennomførte en politisk streik i protest konkurranseutsetting av bussdriften.

Det som virkelig opprører sjåførene er at fylkeskommunen - med Høyre, KrF og Frp i førersetet - ser ut til å vedta konkurranse om bussrutene nå for å slippe å forholde seg til den planlagte lovendringen som sikrer sjåfører rett til samme vilkår som før hvis et nytt selskap overtar bussrutene etter en anbudskonkurranse.

- Vil nekte overgang

Både Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet står sammen om dagens aksjon mot fylkestingspolitikerne.

Sjåførene protesterer mot at bussdriften konkurranseutsettes, og mener at fylkeskommunen i det minste må følge intensjonen i den nye loven, selv om den ikke er trådt i kraft ennå.

- Dersom det ikke blir stilt klare vilkår om at det selskapet som vinner anbudet skal gi sjåførene de samme vilkårene som de i Tide, vil vi råde folk til ikke å ta jobb i det nye selskapet, sier Jan Sivertsen som er leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening til Klassekampen.

De ansatte i Tide har i dag gode ytelsesbaserte pensjonsordninger og godt utbygde velferds- og forsikringsordninger. Sivertsen gjør det klart at disse ordningene må inn i tilbudet fra et eventuelt nytt selskap.

- Hvis ikke regner vi med at Tide fortsatt kommer til å ha bruk for sjåfører til andre ruter i tiden framover, sier han.

Mange slutter

Tidligere i år vant selskapet Concordia bussanbudet i Sunnhordland. Det førte ifølge Klassekampen til at to av tre bussjåfører sluttet i jobben.

Regjeringen har lagt fram et forslag om en lovendring som sikrer sjåførene rett til sine opparbeidete rettigheter ved overgang til ny arbeidsgiver etter en anbudskonkurranse, såkalt virksomhetsoverdragelse.

Da fylkesutvalget i Hordaland fikk lovforslaget til høring, var det ifølge Klassekampen imot å innføre en slik ordning, og det ønsket at fylkeskommunene skulle få økonomisk kompensasjon hvis lovforslaget ble vedtatt.

Flere andre fylkeskommuner har lagt innholdet i lovforslaget inn som vilkår for konkurranseutsetting av bussruter, blant andre Nordland, Finnmark og Sør-Trøndelag.