Bygd for smått, eller?

Svinesund er porten til Norge – men nye E6 gjennom Østfold kan bli for liten innen 14 år. Trafikkøkningen på E6 i år er på over fem prosent, i stedet for forventet nedgang, viser tall fra Statens vegvesen i Østfold.

Statistikken omfatter varer som er fraktet inn i eller ut av Norge på lastebil på vei. Varer fraktet med lastebil på ferje er ikke inkludert. For oversiktens skyld er det imidlertid gitt totaltall for omfanget av transport med bil og/eller henger på ferje, men da ikke fordelt på nasjonalitet på kjøretøyet.

Statistikken omfatter varer som er fraktet inn i eller ut av Norge på lastebil på vei. Varer fraktet med lastebil på ferje er ikke inkludert. For oversiktens skyld er det imidlertid gitt totaltall for omfanget av transport med bil og/eller henger på ferje, men da ikke fordelt på nasjonalitet på kjøretøyet.

Publisert Oppdatert

Hvis økningen fortsetter, vil trafikken fordoblest på 14 år.

- Det er i så fall en formidabel økning. Og det er svært lite sannsynlig at dagens E6 klarer å ta av for en slik vekst.

Statens vegvesen tror ikke at veien å gå er ytterligere utvidelse. Hardere midler må tas i bruk - og det er å flytte godstransporten over på andre transportformer.

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) sier til NRK Østfold at det kun er et nytt dobbeltspor som kan avlaste godstransporten på veiene. NHO Østfold Natur og Ungdom er enige i dét.