Aksel Lernæs AS

Bygger landet

Bilene fra Aksel Lernæs AS i Trondheim frakter det meste som kan blåses gjennom en slange. Sjåførene herfra kjører gods de sjelden ser. Sement fra Norcem utgjør halvparten av transporten. Silika, korn og sand sørger for resten.

Hengeren rommer 60 m3 og er levert av Interconsult. Tyske Feldbinder har også levert utstyr til trønderne, blant annet fire semtraller. Det handler om pris.

Hengeren rommer 60 m3 og er levert av Interconsult. Tyske Feldbinder har også levert utstyr til trønderne, blant annet fire semtraller. Det handler om pris.

Publisert Oppdatert
Hvis bilene fra Aksel Lernæs skal kjøre forskjellig gods, må det rengjøring til. Siden det meste de frakter er relatert til betongindustrien, holder det å ta med feiekosten inn i tanken for å koste veggene. Like fullt er det en jobb man helst vil slippe.

Hvis bilene fra Aksel Lernæs skal kjøre forskjellig gods, må det rengjøring til. Siden det meste de frakter er relatert til betongindustrien, holder det å ta med feiekosten inn i tanken for å koste veggene. Like fullt er det en jobb man helst vil slippe.

De svære gule tankene som fraktes rundt i landet på bilene fra Aksel Lernæs inneholder som oftest stoffer som brukes til betong i en eller annen form. Slik har det vært siden 1970, da de første gang fikk kontrakt med Norcem.

I dag anslår de at Norcem står for halvparten av oppdragene.

- Vi er nok den transportøren som har vært der lengst, tror Åge.

I starten overtok de materiellet som Norcem selv hadde brukt, i form av noen gamle enkelakslete biler med 5 kubikks tanker pluss en semi på 12 kubikk. De hadde satt på turbo i ettertid for å få bedre effekt og det var laget en svær kul på panseret for å få plass til den, husker Åge.

- Det var noen nydelige skapninger de bilene der, smiler han.

Bare noen få av dem var kjørbare da Lernæs overtok dem, så de ble ikke så lenge i trøndernes tjeneste.

De siste ti årene har det kun handlet om bulktransport hos Aksel Lernæs AS.

I dagens samfunn er det mer og mer gods som fraktes i bulk. Derfor er de nå oppe i et antall av tolv biler i selskapet, jevnt fordelt på semi og bil-henger.

På 80-tallet kom også et produkt ved navn silika på markedet.

Fra å være et problemavfall fra smelteverkene rundt i landet, ble det ved hjelp av ny renseteknologi omgjort til et verdifullt tilsetningsprodukt i betongindustrien.

Dermed dukket mange nye transportruter opp også for Lernæs.

Silika er et ultrafint pulver bestående av nesten helt runde partikler med en gjennomsnittstørrelse på 0,15 mikrometer. Partiklene er cirka 100 ganger mindre enn sementkorn og fyller tomrommene som oppstår i vanlige sementblandinger.

I praksis er det drøyt 30 tonn med støv som fraktes i bulkbilene.

Hele historien om trønderbedriften kommer i TransportMagasinet til høsten.

Daglig leder André Lernæs (t.v.) og faren Åge driver familiebedriften Alsel Lernæs AS på en måte som tiltrekker seg lokale sjåfører. Flere av dem blir værende til de går av med pensjon.

Daglig leder André Lernæs (t.v.) og faren Åge driver familiebedriften Alsel Lernæs AS på en måte som tiltrekker seg lokale sjåfører. Flere av dem blir værende til de går av med pensjon.