Cabotage og...cabotage?

Publisert Oppdatert

Cabotage og kombineret transport er to forskellige ting, sier ITD gjengitt i transportnyhederne.dk.

- Innenrikskjøring i et annet land kan være annet enn cabotage.

Her sakser vi saken på godt dansk: (Uthevelsene står vi selv for)

Godstransport utført innenriks i et annet EU-land er ikke altid at betragte som cabotage. Det fremfører ITD og forklarer, at i nogle EU-lande accepterer mydighederne, at når transporten er en del af et kombineret, grænseoverskridende transportforløb, så er der ikke tale om cabotage.

Det gælder eksempelvis i Italien, hvor en ikke-italiensk vognmand lovligt kan transportere trailere og containere fra en italiensk havn til en italiensk varemodtager inden for en radius af 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen - uden at lade sig begrænse af de italienske cabotageregler.

Reglerne om cabotage i Italien tillader alene to kørsler inden for en uge.

Det er anderledes i Storbritannien

I Storbritannien har myndighederne ifølge ITD en anden holdning.

De engelske myndigheder betragter det som cabotagekørsel, når en ikke-britisk vognmand afhenter gods i engelsk havn og efterfølgende kører det til engelsk varemodtager. Derfor kan man alene udføre denne transport på midlertidig basis, og den må ikke have længerevarende, tilbagevendende, regelmæssig eller permanent karakter.

Cabotage må i Storbritannien kun udføres over en periode på op til 30 på hinanden følgende dage.

Køretøjer indregistrerede i EU, som udfører cabotage i Storbritannien, skal senest efter en måned forlade landet. Det er derfor tilrådeligt, at man kan dokumentere opholdets længde.

ITD peger på, at organisationen sammen med andre parter arbejder på at sikre ensartethed og lige vilkår inden for EU på cabotage-området.

Vi ønsker lykke til med arbeidet.