Cargo Link+Drammen havn

Cargo Link, det private norske godsjernbaneselskapet som er heleid av Autolink AS, og Drammen havn skal samarbeide om en ny terminal for omlasting av gods mellom båt og jernbane.

Publisert Oppdatert

Den nye jernbaneterminalen befinner seg i selve havneområdet og vil ifølge Drammen Havn bety mye for å redusere klimagassutslippene.

Den nye dypvannskaia med den 80.000 kvadratmeter store Kattegat-terminalen på Holmen ble offisielt åpnet av statssekretær Vidar Ulriksen 21. august i fjor. Ett mål var å danne et sterkt knutepunkt for intermodale transporter - og da er det omlasting av gods mellom sjø og bane man tenker på. Det er lagt to 300 meter lange jernbanespor på den nye terminalen, og avstanden mellom disse og kaikanten er ikke på mer enn 200 meter.