Cargo Partner kjøper opp ATS Cargo

Cargo Partner AS kjøper opp spedisjonsselskapet ATS Cargo AS og øker dermed markedsandelene i det norske transport- og logistikkmarkedet.

Publisert Oppdatert

Gjennom kjøpet blir ATS Cargo en del av det større nettverket som Cargo Partner AS tilbyr sine kunder. ATS Cargo startet sin norske virksomhet i 2003, og har siden bygget seg opp et omfattende logistikknettverk. ATS Cargo er særlig sterke på innland, Norden og kontinentet.

Kjøpet av ATS Cargo er et ledd i Cargo Partner Groups arbeid med å tilby kundene stadig høyere kvalitet og derigjennom å realisere en vekststrategi i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Cargo Partner Group har en uttalt ambisjon om å bli nordisk ledende i logistikkmarkedet basert på oversiktlige løsninger med høy kvalitet innen godstransport, fly- og skipsfrakt samt tredjepartslogistikk.

- Tilbakemeldingene fra våre kunder forteller oss at kundene foretrekker enkelhet, oversiktlighet og rask responstid hos sin logistikkpartner. På bakgrunn av dette har vi tilpasset vår organisering slik at kundene får en kundeansvarlig som, med økt fokus på presisjon, løser alle deres behov. I dette bildet ser vi at ATS Cargo forsterker våre mål og krav til kvalitet som skal komme våre kunder til gode, sier CEO Aniela Gjøs i Cargo Partner Group.

- Nå ser vi frem til å få nye kollegaer, og sammen skal vi videreutvikle presise og oversiktlige logistikkløsninger som forenkler og sikrer våre kunders forretningshverdag, sier Aniela Gjøs.