CargoNet med kombitransport i Sverige

CargoNet viderefører deler av virksomheten innenlands i Sverige som deleier i det nystiftede selskapet Real Rail.

Publisert Oppdatert
Vi har på sikt som mål å øke tilbudet ytterligere, sier administrerende direktør Are Kjensli.

Vi har på sikt som mål å øke tilbudet ytterligere, sier administrerende direktør Are Kjensli.

Sandahlsbolagen og CargoNet vil eie henholdsvis 60 % og 40 % i det nye selskapet som skal drive kombitransport på bane i Sverige. Selskapet vil drive transporter fra Nässjö og Göteborg til Umeå og Luleå.

Løsningen er en delvis videreføring av den virksomhet som CargoNet nå driver. Etableringen skjer i tett dialog med store kunder som Schenker-Äkeriene og DHL, med gjensidige forpliktelser.

Det har vært knyttet mye usikkerhet til om det var mulig å finne et grunnlag for å videreføre deler av kombitransporten på bane i Sverige etter beslutningen om å avvikle virksomheten i regi av CargoNet AB.

Bakgrunnen er flere år med sviktende resultater, noe som i stor grad har vært knyttet til de generelle problemene, forsinkelser og vinterproblemer, samt dårligere rammebetingelser i form av endret terminalregime og økte baneavgifter.

Denne løsningen betyr ikke at de grunnleggende problemene er løst, men vi har kommet frem til en løsning hvor vi deler ansvar og utfordringer. Selskapet med eiere og kunder håper at dette også setter fart i arbeidet med å gi kombitrafikken i Sverige bedre og mer forutsigbare rammebetingelser.

I først omgang vil det nye selskapet leie vogner og trekkraft, og selv organisere volumene som er forespeilet fra en rekke større kunder. Vi har også ambisjoner om å gjøre dette til en langsiktig og bærekraftig forretning fremholder VD i Sandahlsbolagen Thord Sandahl og administrerende direktør i CargoNet Are Kjensli.

Det nye selskapet vil være operativt fra 1. april, og togene vil frem til kommende ruteendring i desember trekkes av Green Cargo AB.