Cargonet vurderer Raumabanen

Ryktene om nedleggelse av godstransporten på Raumabanen har sin rot i at CargoNet vurderer å trekke seg fra strekningen. Selskapet har mistet betydelige volumer på strekningen mellom Oslo og Åndalsnes, og driften separat sett gir tap for CargoNet.

Publisert Oppdatert

- Nå må vi tilpasse kroppen til frakken, sier adm. direktør Are Kjensli i CargoNet. Men ryktet om at vi skal avvikle vår aktivitet på strekningen er bare rykter, sier han, men bekrefter samtidig at det vurderes. Her er siste ord ikke sagt. Vi har en god dialog med kundene, og håper at vi sammen med dem kan finne en gunstig løsning.

Godstrafikken på Raumabanen er meget viktig. Kjensli tror imidlertid at en av årsakene til at de ikke klarer konkurransen med bil er at store deler av godset som landes i Åndalsnes skal videre - for eksempel til Ålesund. Det er da snakk om betydelige tilleggsstrekninger og transportørene tar da like gjerne hele strekningen med bil, tror Kjensli.