CO2 straffes mer

Publisert Oppdatert

Biler som VW Touareg og Porsche Cayenne er de største taperne i budsjettsammenheng. Resultatet kan være en drastisk tilbakegang for de store og mellomstore SUV'ene.

I følge Opplysningskontoret for veitrafikk AS har registreringer av de to nevnte modellene gått tilbake med 18 og 56 prosent siden samme periode i fjor.

Regjeringen ønsker å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere CO2-utslipp og dermed bidra til lavere utslipp i framtiden. I den forbindelse foreslår Regjeringen å endre CO2-komponenten i engangsavgiften, noe som vil føre til betydelig avgiftsbesparelse for biler med lave utslipp.

Regjeringen har i tidligere budsjetter lagt om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. Fra 2007 ble CO2-utslipp innført som en av hovedkomponentene i engangsavgiften, og fra 2008 ble årsavgiften miljødifferensiert.

I budsjettet for 2009 følger Regjeringen opp med endringer som gjør det mer lønnsomt å kjøpe biler med lavere CO2-utslipp. Regjeringen foreslår å endre satsstrukturen i CO2-komponenten ved å innføre et fast fradrag i avgiften på 500 kroner per gram utslipp under 120 g/km. Det særskilte fradraget omfatter kun kjøretøy som har utslipp under 120 g/km. I tillegg foreslås det å sette avgiftssatsen som gjelder i intervallet mellom null og 120 g/km til null kroner per gram.

Regjeringen foreslår også å innføre et nytt trinn i CO2-komponenten i engangsavgiften med en sats på 2 500 kroner per gram for CO2-utslipp over 250 g/km. Dette gjelder store biler med svært høye utslipp. Forslag til satser i CO2-komponenten framgår av tabellen nedenfor. Forslaget vil være såkalt provenynøytralt, det vil si samlet sett ikke gi staten økte inntekter.

Regjeringens forslag til avgiftssatser 2009 og gjeldende satser 2008.

Kroner per gram CO2, dagens satser i parentes:

Første 120 g/km, 0* (-500) (41,25)

121-140 g/km, 526,00 (195,90)

141-180 g/km, 531,00 (515,53)

181-250 g/km 1 486,78 (1 443,48)

Over 250 g/km 2 500,00 (1 443,48)

* Det gis et fradrag på 500 kroner pr. gram utslipp under 120 g/km. Dette fradraget gis kun til kjøretøy med utslipp under 120 g/km.

Kilde: Finansdepartementet.

Forslaget innebærer at man ved kjøp av biler med CO2-utslipp lavere enn 120 gram/km, sparer 500 kroner i avgift per gram lavere utslipp. I intervallet mellom 121 og 140 g/km sparer man 526 kroner per gram lavere utslipp. Dette er en betydelig høyere avgiftsbesparelse per gram enn med dagens satser. De foreslåtte endringene er dermed et målrettet tiltak for å øke insentivet i befolkningen til å kjøpe kjøretøy med lave utslipp.

Her er noen eksempler:

VW Touareg V10 TDI; drivstofforbruk: 1.26 l/mil; CO2-utslipp: 333 g/km.

En typisk familiebil slipper ut rundt 200 gm/km, et eksempel er VW Passat 2,0 200 hk TSI CO2-utslipp, g/km; Manuelt gir 188 g/km, Automatgir 204 g/km.

Splitter nye super- SUV'en Toyota LandCruiser V8 med en 4,7 liter bensinmotor slipper ut 340 g/km ved blandet kjøring.

I dag er det kun 2 modeller på det norske markedet foruten de elektrisk som slipper ut mindre enn 120 gm/km:

Toyota Prius II;, forbruk ved blandet kjøring: 0,43 liter per mil 104 g/km

Honda Civic Hybrid: 0,46 liter per mil, 109 gram/km.