Containertrafikken går ned

Containervolumene reduseres, viser statistikk fra Citigroup. I Asia, som håndterer mer enn 50% av verdens sammenlagte volum rapporterer man om en nedgang på 16% i forhold til april i fjor. I USA rapporteres det om en reduksjon på 20%.

Publisert Oppdatert

Når containertrafikken reduseres, følger naturlig nok både tog- og lastebiltransporten etter. Det skjer omkring 2-4 uker senere.