Danmark fyller på med fem år

Det danske folketinget har besluttet å utvide og forlenge forsøksordningen med modulvogntog. Dermed kan danske transportører avskrive sine utgifter for relativt store investeringer i minst fem år til - frem til 2017.

Publisert Oppdatert

Dertil foreslås det å utvide ordningen til flere byer og transportsentra i landet.?Dette er gode signaler til norske myndigheter. Lytt på våre danske venner og følg med i timen. Hvis vi skal gjette om effekten så langt tror vi ordningen vil bli permantent før vi passerer 2020.

- Og som vi har skrevet tidligere; Tyskland går inn for en prøveordning for modulvogntog fra neste år, selv om stemningen i det politiske miljøet er meget splittet.