Danske vinner Statoil-transport

Statoil Fuel & Retail har nylig inngått kontrakt med Dantra om distribusjon til JET-stasjonene i Danmark, og til Statoil- og JET-stasjonene i Syd-Sverige, som forsynes fra depoter i Malmø, Halmstad, Kalmar og Karlshamn. Dette vil permanent involvere omkring 60 sjåfører og en stall på minst 20 av Dantras over 100 tankvogntog. Avtalen trer i kraft den 1. juli 2011 og løper i 5 år.

Danske Dantra vinner femårskontrakt på transport for Statoil i Sør-Skandinavia.

Danske Dantra vinner femårskontrakt på transport for Statoil i Sør-Skandinavia.

Publisert Oppdatert

Driftsdirektør Kenneth Jensen ser avtalen med Statoil Fuel & Retail som et kvalitetsstempel på Dantras operasjonelle kapasitet og prissetting. Han opplever at det i anbudsprosessen spesielt ble lagt vekt på sikkerhet, miljø og erfaring.

- Det ble fokusert på utstyr og prosedyrer, blant annet bruk av godkjent kvalitetsstyring. Dessuten har vi naturligvis vært nødt til å dokumentere et solid økonomisk fundament i tillegg til grundig erfaring med transport av spesialprodukter, sier han.

Dantra opplever at det ved innkjøp av logistikkløsninger i økende grad fokuseres på den totale verdikjeden, og hvordan potensielle leverandører kan bidra til dette.

- Kvalitetssikring og erfaring vektlegges stadig høyere, og derfor har vi i flere år vært sertifisert via både ISO 9001/14001, GMP+ og SQAS. Dessuten er det stor interesse for vårt MasterDriver-konsept, som reduserer ressursforbruk og miljøbelastning, og dessuten aktivt forebygger ulykker, forteller Kenneth Jensen.

Aktivitetsutvidelsen på det svenske markedet har ført til etablering av virksomheten Dantra AB i Malmø. Vi i redaksjonen tar dette som et tegn på at innenlandstransporten i Sverige skal foregå med svenskregistrerte biler, og ikke under dekke av å være kabotasjekjøring. Dermed blir Sverige det fjerde europeiske landet hvor konsernet driver virksomhet.

- Vi har funnet en leder med erfaring fra det svenske tanktransportmarkedet til å stå i spissen for våre aktiviteter der, og med etableringen i Malmø ser vi frem til å styrke vårt service- og kundegrunnlag i hele Norden, sier Kenneth Jensen, som nå søker erfarne sjåfører og kvalitetsbevisste underleverandører i Sverige.