Danskene utvider for modulvogntog

Forsøksvirksomheten som ble innledet i Danmark den 24. november 2008 vil bli utvidet i to omganger i år, sier Vejdirektoratet i København.

Hva er et modulvogntog? Svaret finner du (forhåpentligvis) i ordlista.

Hva er et modulvogntog? Svaret finner du (forhåpentligvis) i ordlista.

Publisert Oppdatert

Forsøksordningen med modulvogntog i Danmark blir utvidet, i første omgang fra 1. september. Da vil en rekke omlastingsplasser, transportsentre og private virksomheter kobles på veinettet som gir tillatelse til å kjøre med 25.25 og 60 tonn.

Danskene kan ikke melde om negative hendelser som følge av at tillatelser ble gitt til de første modulvogntog i november 2008.

Det er disse positive erfaringene som nå setter danskene i stand til å utvide i to omganger.

Også firmaer

Første utvidelse kommer 1. september, omgang tre er planlagt til 1.desember 2009. Tre transportvirksomheter i Fredericia og to i Esbjerg være del av den såkalte "Virksomhetsordningen".

Disse firmaene vil i stor grad få innflytelse på hvilke terminaler og forbindelser som skal få være med i nettverket.

Disse vil etter hvert være med i ordningen i Danmark:

Pr. 1. september:

- Aabenraa Havn

- Brøndby Omkoblingsplads, Industrivej

- Brøndby Omkoblingsplads, Park Allé,

- Grenå Havn,

- Haderslev Omkoblingsplads (Hammelev Transportcenter),

- Horsens Transportcenter (Logistikcenter Danmark Vest),

- Kolding Havn,

- Odense Havn,

- Odense Omkoblingsplads (Tietgenbyen),

- Uldum Omkoblingsplads,

- Vordingborg Havn (Masnedø)

- Årslev Erhvervsområde.

Og følgende firmaer:

- Arla, Danbovej 2, Fredericia,

- Carlsberg, Vestre Ringvej 111, Fredericia,

- Danske Fragtmænd, Storstrømsvej 30, Esbjerg,

- Esbjerg Gods, Alssundvej 2, Esbjerg,

- Transportgruppen, Dronningens Kvarter 24, Fredericia.

I desember 2009 planlegges følgende knutepunkter:

- Køge Havn

- Hanstholm Havn

- Herning-Ikast Transportcenter (Ikast),

- Kærup Erhvervscenter (Ringsted)

- Gedser Havn