Dårligere enn forventet fra Scania

Akjemarkedet straffer hardt. Tross en rekordgevinst for helåret 2010 på 9 mrd svenske kroner, gikk aksjekursen så langt i dag ned 6 prosent.

Publisert Oppdatert

Scanias gevinst for fjerde kvartal 2010 ble nemlig lavere enn forventet.

Gevinst før skatt ble 3,756 millioner svenske kroner, mens analytikerne ventet en gevinst på 3.953 millioner svenske kroner.

Etter skatt ble resultatet 3.000 millioner svenske kroner.

Omsetningen siste kvartal ble 11.505 millioner kroner.

Scania-direktør Leif Östling flagger også for negative valutaeffekter første halvår 2011.

Allikevel - 3.000 millioner kroner etter skatt er langt bedre enn året før. Da var resultatet 822 millioner kroner.

Og Scaniadirektøren kan selv smile godt. Hans egne Scania-aksjer har økt i verdi med hele 60 millioner kroner siden krisen i 2008. Mens aksjene i dag går for omkring 140 svenske kroner, kostet de på det laveste rundt 53 svenske kroner, altså nær en tredobling.

Til sammenlikning kan nevnes at Volvo-direktør Leif Johansson har tjent omkring 45 millioner kroner siden Volvos bunnotering høsten 2008.