Dårligst jobbtrivsel innen transport og samferdsel

En ny undersøkelse tyder på at ansatte innen transport og samferdsel trives dårligst på jobben. Mens 87 prosent av nordmenn svarer at de trives godt eller svært godt på jobben, svarer bare 74 prosent innen transport og samferdsel det samme. Og selv om de er flinke til å gi hverandre tilbakemeldinger sammenlignet med andre bransjer, savner de ansatte likevel mer tilbakemeldinger fra kolleger.

kapell sjåfør

kapell sjåfør

Publisert Oppdatert

- Det er positivt at ansatte innen transport og samferdsel er flinke til å gi hverandre tilbakemeldinger. Likevel ser vi at selv i arbeidsmiljøer der man gir hverandre hyppige tilbakemeldinger, ønsker ansatte seg enda mer tilbakemeldinger fra sine kolleger. God støtte fra kolleger og en konstruktiv tilbakemeldingskultur er viktig for at vi skal ha det bra på jobben. Det sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Lavest trivsel: Ansatte innen transport og samferdsel ligger på bunnen i jobbtrivsel, sammenlignet med andre bransjer. 74 prosent av de ansatte svarer at de trives godt eller svært godt på jobben. Snittet for alle bransjer er 87 prosent.

Mye tilbakemeldinger fra kolleger: I sammenligning med andre bransjer ligger ansatte innen transport og samferdsel i toppen når det gjelder hvor ofte de oppgir å gi og få tilbakemeldinger fra kolleger. 85 prosent av de ansatte oppgir at de får tilbakemeldinger fra kollegaer daglig eller ukentlig. Snittet for alle bransjer er 66 prosent.

Lite fornøyd med tilbakemeldinger: Likevel er bare 60 prosent av de ansatte innen disse bransjene godt eller svært godt fornøyd med hvor ofte de får tilbakemeldinger fra sine kolleger.

Føler seg verdsatt: 85 prosent av de ansatte innen transport og samferdsel føler seg verdsatt på jobben. Dette er omtrent det samme som snittet i Norge (83 prosent)

God kollega: 86 prosent av de ansatte innen transport og samferdsel mener selv de er en god eller svært god kollega. Dette er litt lavere andel enn i landet generelt (89 prosent).

Undersøkelsen er utført av TNS Gallup for Arbeidstilsynet