De første Scaniaer med Euro 6-motor registrert

EU-kommisjonens retningslinjer vedrørende utslippsverdiene for Euro 6 har nylig blitt endelig fastslått og gjør det dermed mulig å registrere tunge kjøretøy etter den nye standarden.

Foto: Scania CV AB

Publisert Oppdatert
Inspektør Cetin Pektas og sjåfør Jan Sjölander viser stolt registreringen av den første Euro 6-bilen i Sverige.

Inspektør Cetin Pektas og sjåfør Jan Sjölander viser stolt registreringen av den første Euro 6-bilen i Sverige. Foto: Scania CV AB

Scania har allerede levert Euro 6-biler til kunder over hele Europa. De første leveringene fant sted i Nederland i februar, og Scanias Euro 6-biler har også blitt registrert i Sverige. Sveits og en rekke andre europeiske land vil åpne for registrering de kommende ukene.

De nye Euro 6-utslippsstandardene for tunge kjøretøy trer i kraft i EU og utvalgte nærliggende land (blant annet Norge) fra 31. desember 2012 for nye kjøretøymodeller, og et år senere for alle kjøretøy.

Scania har levert lastebiler som møter utslippskravene i nesten ett år, men disse har ikke kunnet bli registrert som Euro 6-kjøretøy før retningslinjene var blitt fastsatt.

For å akselerere overgangen har tyske myndigheter nylig utvidet og økt statlige investeringssubsidier for transportindustrien for å også dekke Euro 6-kjøretøy, som vil redusere utslipp på en bærekraftig måte.

Samtidig er det pågående diskusjoner om å introdusere en ny, mer favoriserende bompengeordning for Euro 6-kjøretøy på tyske motorveier. Disse insentivene kan være med på å veie betydelig opp for de høyere kostnadene for den nye teknologien.

"Vi gleder oss over at tyske myndigheter har besluttet å støtte befraktere som er villige til å investere i renere teknologi tidlig," forteller Martin Lundstedt, Executive Vice President og Head of Factory and Franchise Sales hos Scania.

Uavhengige tester i fagpressen har nylig verifisert Scanias påstand om at drivstofforbruket for deres Euro 6-motor ikke overgår forbruket til vår Euro 5-motor. Testene viste faktisk at drivstofforbruket på en Euro 6-motor er noe lavere under identiske kjøreforhold.

I mars 2011 ble Scania den første produsenten til å lansere lastebiler med Euro 6-motorer på markedet, og gjorde det dermed mulig for befraktere å tidlig investere i den reneste utslippsteknologien på markedet. En rekke innovative løsninger bidrar til den betydelige reduksjonen i utslipp. Nitrogenoksid (NOx) og partikkelmengde er redusert med 80 prosent sammenlignet med den nåværende Euro 5-standarden.

Scania tilbyr per i dag 13-liters Euro 6-motorer på 440 og 480 HK. Disse er primært tiltenkt langtransport, men yter svært godt også i andre transportoppgaver. Scania vil gradvis ekspandere sitt utvalg til å dekke alle konfigurasjoner og transportbehov.