Börje Jönsson Åkeri AB:

"Den ulovlige trafikken kan velte Sveriges økonomi"

Vi har snakket med Ulf Jönsson, eier av Börje Jönsson Åkeri AB, om hvordan han ser på de store utfordringene med sosial dumping og ulovlig kabotasje som også Sverige er utsatt for. Han ser mørkt på framtiden.

Kabotasjekjøring kommer nok snart til å frislippes, det er jo liksom hele tanken med EU. Men Problemet med EU er at man liberaliserer allting, utan å først harmonisere, sier Ulf Jönsson, administrerende direktør i Börje Jönsson Åkeri AB.

Kabotasjekjøring kommer nok snart til å frislippes, det er jo liksom hele tanken med EU. Men Problemet med EU er at man liberaliserer allting, utan å først harmonisere, sier Ulf Jönsson, administrerende direktør i Börje Jönsson Åkeri AB.

Publisert Oppdatert
-Lønnen er vår største utgift, deretter er det diesel. Vi må konkurrere mot folk som kjører nesten gratis og som kanskje stjeler vår diesel. Da forstår man at vi har dårlige odds i konkurransen, mener Ulf Jönsson.

-Lønnen er vår største utgift, deretter er det diesel. Vi må konkurrere mot folk som kjører nesten gratis og som kanskje stjeler vår diesel. Da forstår man at vi har dårlige odds i konkurransen, mener Ulf Jönsson.

Lastebilene fra Börje Jönssons Åkeri er et vanlig syn også i Norge.

Lastebilene fra Börje Jönssons Åkeri er et vanlig syn også i Norge.

-Miljøsoner gjelder bare svenskregistrerte kjøretøy. Blir man tatt i å kjøre for fort forbi en fotoboks, resulterer det bare i bøter om kjøretøyet er registrert i et fåtall av Europas land. Ulovlig transport og olovlig kabotasje er i prinsipp helt risikofritt å utføre i Sverige. Er det likhet for loven? undrer Ulf Jönsson, administreredne direktør hos Börje Jönsson Åkeri AB i Helsingborg, som også funderer på hvordan man skal klare å konkurrere mot selskap som hverken betaler skatt eller sosiale avgifter.

Det vi egentlig hadde kommet til transportselskapets hovedkontor i Helsingborg for å prate om, var Ulf Jönssons syn på den ulovlige yrkestrafikken som ruller på de svenske veiene.

Men ulovlig yrkestransport er bara en av alle de urettferdigheter som bransjen tvinges å leve med. Det framgår med all mulig tydelighet etter bare et par minutters prat med ham.

270 ansatte

Det svenske forskningsprosjektet Cabotagestudien er noe Ulf Jönsson liker.

- -Den er bra. Bare synd at ikke våre politikere ser ut til å ta den på alvor. Kartleggingen er jo veldig troverdig da det ikke finnes noen særinteresser i den, mener Ulf.

I hans selskap ruller det ca. 150 lastebiler og vogntogkombinasjoner, han har omkring 270 ansatte transportselskapet, som i tillegg til Helsingborg, også har filialer i Karlstad, Göteborg og Stockholm. I tillegg har de kontorer i Hamburg og Verona. Selskapet ble grunnlagt i 1954 av Ulfs far, Börje Jönsson.

Ulf er oppvokst i transportselskapet og har alltid vært engasjer i bransjens utvikling.

Sosial dumping

Ulf Jönsson ser på den uovlige yrkestrafikken med samme uro og oppgitthet som de fleste andre i transportbransjen. Derimot er det ikke den ulovlige trafikken i seg selv som gjør ham mest opprørt. Det er den sosiale dumpingen og kriminaliteten som følger i kjølvannet av den, som han anser er det farlige. Ikke bare for bransjen, men for hele samfunnet.

- -Man sender sjåfører hit som så blir i Sverige i opp mot kanskje åtte eller ni måneder. De har fått oppgitt at de kommer til å få en lønn på mellom 600 og 1200 euro i måneden. Det er altså ikke engang nok penger til å kunne kjøpe mat hver dag i et vesteuropeisk land, der alt koster mye mer. Og framfor alt har han jo ikke noe å sende hjem til sin familie, noe som egentlig var hovedmålet med å reise hit for å jobbe. Arbeidgiverne betaler ofte hverken skatt eller sosiale avgifter for sine ansatte, altså det som er grundpilarene for at vårt samfunn skal fungere. Det er hva vi har å konkurrere mot, forklarer Ulf med en meget bestemt stemme, og sammenligner med hva hans eget transportselskap må betale for en sjåfør.

-50.000 kroner pr. måned og ansatt koster det oss, sier han.

Kreativt

Ulf Jönsson forklarer at mennesker ofte blir veldig "kreative" i jakten på å skaffe mat. Å stjele diesel er et av resultatene av denne "kreative" tenkingen.

-Har du stjålet diesel kan du så kjøpe en kvittering på en "kreativ bensinstasjon" og sende den hjem til lastebileieren for å få ut penger. Og når du du først har stjålet diesel, har du også gjort deg til lovbryter. Da er det ikke så vanskelig å ta neste skritt, menar han. Et skritt som ofte innebærer at man allierer seg med de etablerte kriminelle gjengene.

- En sjåfør får kontakt med en slik gjeng som så gir ham en liste på varer som de er intresserte i. Sjåførem skal ta kontakt med gjengen når han har en last med noen av de ønskede varene.

Da får han betalt for å ikke være til stede eller legge merke til når ligaen tømmer lastebilen.

Samfunnsfare

Man skulle kanskje tro at lista inneholder for eksempel mobiltelefoner og andre elektronikkvarer, men Ulf mener det ikke er slik.

- -Nei, den typen av varer kan lett spores. Det er i steden vaskemiddel, shampo, dagligvarer og lignende som man vil ha tak i. Varer som man kan selge via sine egne butikker, eller via butikker som ligaene har taket på. Og her kommer det samfunnsfarlige inn i bildet. For de speditører og transportører som tar inn disse sjåførene til vårt land, gjør at vi i Sverige får en dobbel økonomi, akkurat som man har i Hellas. En svart og en hvit økonomi. Og den svarte økonomin kan lett vokse seg større enn den hvite om man tillater at dettte får fortsette, mener Ulf.

Vi som så i god tro forbruker varene som tatt seg til butikkhyllene på den måten Ulf Jönsson beskriver, bidrar til å velte landets økonomi samtidig som man håller i gang den kriminelle virksomheten rent finansielt. Noe som vi i stor grad kan takke de useriøse transportselskapene for.

Denne utviklingen er noe som politikere og myndighetene må få stoppet. Forbrukerne kan jo ikke vite på hvilken måte varene havner i butikken.

Sveriges Åkeriföretag

Hvordan skulle så en løsning på dette problemet se ut?

- -Om man begynner med å få ordning på kabotasjetrafikken, så kan jo ikke sjåførene oppholde seg i Sverige i flere år, mener Ulf og plutselig er vi tilbake der intervjuet startet, med den ulovlige yrkestrafikken.

Börje Jönsson Åkeri er medlem i Sveriges Åkeriföretag, SÅ, men Ulf har ser ikke helt nytten med medlemskapet. I alle fall ikke når det gjelder konkurranseforholdene til de utelandske, useriøse aktørene.

- -Sveriges Åkeriföretag gjør i prinsipp ingenting med situasjonen, slik jag oppfatter det. Jeg er ikke imponert av dem i det hele tatt. De burde skape mer bråk rundt disse problemene, både mot media og mot våre politikere. Jeg vet heller ikke hvordan de stiller seg til kabotasjespørsmålet, det virker ikke som om de har noen instilling i det hele tatt, sier Ulf Jönsson litt oppgitt.

Dårlige odds

Akkurat som i mange andre bransjer, mener Ulf Jönsson at transportkjøperen i mange tilfeller burde ta et større ansvar.

- -Jeg mener at man som transportkjøper er forpliktet til å ta rede på om den transporten man kjøper også følger gjeldene lover og bestemmelser. Transportkjøperen må stille krav - og spørsmål, og selvsagt følge opp. Naturligvis kan kjøperen bli forledet og lurt, men har han ikke stillt krav eller spørsmålstegn, da har han jo i prinsipp ikke gjort jobben sin. I dag har man for stort fokus på prisent. Og det loves en masse, men igjen - om ingen kontrollerer så kan man jo som selger lyve om hva som helst, sier han.

Ulf mener at for å kunne ta en høyere transportpris, må hans virksomhet leverere kvalitet.

- -Lønnen er vår største kostnad, dieselen den nest største. Vi må konkurrere mot folk som kjører for småopenger og som kanskje til og med stjeler vår diesel. Da forstår man ganske fort at våre odds ikke er de aller beste når det gjelder å konkurrere. Det fungerer ikke å dumpe prisene i det uendelige. Å ta innersvinger er det alt for mange i bransjen som har gjort.

Derimot er det langt fra alle transportkjøpere som ser, eller vill se, kvalitetsforskjellen. Jeg har hørt mange dumme argumenter fra kjøpere som ikke er villige til å betale det vi forlanger, forklarer Ulf.

De fleste ser ut til å være enige om at politiets muligheter til å få stoppet de utenlandske transportørene er små. De debattene som hittil har forekommet innen blant annet trafikkutvalget har stort sett handlet om å gi politiet muligheter til å montere hjullås på kjøretøy for å hindre videre bruk. Ulf mener at dette egentlig er noe som ikke er nødvendig.

-Det er ikke nødvendig med hjullås. Tar man førerkort, pass, registreringsskilt og papirene til kjøretøyet fra sjåføren så er de jo tilstrekkelig låst, avslutter Ulf Jönsson, administrerende direktør i Börje Jönsson Åkeri AB.

Ulfs transportselskap har ca. 150 egne lastebiler. 270 ansatte ser til at virksomheten fungerer til punkt och prikke.

Ulfs transportselskap har ca. 150 egne lastebiler. 270 ansatte ser til at virksomheten fungerer til punkt och prikke.