”Derfor er norske veier så dårlige”

Publisert Oppdatert

Nettavisen gravde i asfalten og fant mye rart. Nå innbyr de, i likhet med flere aviser rundt om i landet, om å bli tipset om de verste veiene.

Politikerne har styrt den norske veistandarden rett i grøfta. Det har pågått i 100 år, sier Nettavisen.

"Det er stor enighet i Norge, både blant legfolk, fagfolk og politikere, om at altfor mange norske veier har for dårlig standard. Store deler av hovedveinettet i landet er direkte utdatert, og har vært det i mange tiår allerede", heter det på nettstedet.