Det blodige transportåret

Året som er på hell er blitt sammenliknet med 1929 – året med det store børskrakket i New York og den etterfølgende dype og langvarige krisen i verdensøkonomien. Den gode nyheten, sammenliknet med krakket i 1929 er at den nedadgående tendensen ser ut til å ha blitt brutt mye tidligere enn den gangen.

Publisert Oppdatert

Ikke desto mindre; industriproduksjonen på verdensbasis hadde på det verste - i annet kvartal 2009 - sunket med mer enn 12 prosent i forhold til nivået før krisen startet for alvor høsten 2008. Verdenshandelen sank i samme periode i volum med over 20 prosent. Disse "blodige" tallene gjenspeiles i transportvolumene.