- Det er billig å gjøre noe med veistandarden her

Ordfører Olov Grøtting i Alvdal er veldig engasjert i trafikkproblemene på RV3. ”Det er billig å gjøre noe med veistandarden her”, sier hun og håper sentrale myndigheter snart satser på transportåra mellom Østlandet og Trøndelag.

Foto: Tore S. Rasmussen, Østlendingen

Foto: Tore S. Rasmussen, Østlendingen

Publisert Oppdatert

Hvem kjenner vel bedre til problemene på RV 3 enn de som bor langs denne veien? Vi tok kontakt med Olov Grøtting, ordfører i Alvdal kommune og ba om hennes syn på problemene med all tungtrafikken i Østerdalen.

- Jeg sitter i noe som kalles Riksvei 3-forum der vi jobber hardt for å få midler til denne veien. Det er jo snakk om en viktig transportåre for næringslivet, men det er samtidig skolevei og lokalvei for oss som bor i dalen.

I tillegg til problemene med å kjøre på vintervei, er det ekstremt mye elg her. Det er noe vi som kjører personbil er bekymret for og derfor tar hensyn til når vi er ute å kjører. Da er det ikke mye stas å få et vogntog kloss opp bak personbilen. Dels er vi bekymret for elgfaren, dels blir vi utrygge av å føle oss presset av de store kjøretøyene. De utenlandske vogntogene er vi også bekymret for å møte. Vi vet at mange av disse ikke er skodd etter forholdene og kanskje ikke vant til vinterføre, sier Grøtting til tungt.no og TransportMagasinet.

Hun sier at hovedproblemet med tungtrafikken er at de kommer i store mengder på spesielle tider av døgnet, og at det da er stor tetthet av vogntog på veien. Risikoen for å komme ut for en ulykke er stor på RV3, selv om det totale antall kjøretøyer er færre enn mange andre steder i landet.

- Problemet med veien er verken kurvatur eller veibredde, men at veilegemet er nedkjørt og skadet under asfalten, noe som resulterer i mange store ujevnheter i veibanen. Det synes godt når man møter et vogntog og ser hvordan det husker, og man lurer på hvordan dette skal gå, sier hun videre.

Ifølge ordføreren er det ikke snakk om veldig store investeringer for å utbedre veien. Ca. 20 mil av RV3 kan enkelt utbedres og gjøres bredere der det skulle være nødvendig. Hun sier også at det er en billig vei å vedlikeholde.

- Kampen er å få sentrale myndigheter til å prioritere denne veien. Det er synd å si det, men de største motstanderne rundt utbedring av veien gjennom Østerdalen har vi møtt hos politikere og næringslivet i Mjøsregionen. De har ønsket at E6 skulle prioriteres i stedet. Men det er en kjensgjerning at transportørene velger RV3.

Næringsliv og ordførere i Østerdalen har kjempet en tøff kamp for å få oppmerksomhet, avslutter Olov Grøtting, ordfører i Alvdal kommune, før hun kommer med en oppfordring til yrkestrafikken: - Prøv å sette dere inn i personbillistens sted neste gang dere ligger og trykker bak en liten bil.

Foto: Tore S. Rasmussen, Østlendingen