"Det haster med Hopen-bru"

Publisert Oppdatert

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune krever at Staten fullfinansierer ei ny bru på riksveg 80, der Hopsbrua står i dag.

I et brev til statsråden krever de at Staten fullfinansierer ei ny bru på riksveg 80, der Hopsbrua står i dag.

Krever raskt svar

Bruprosjektet er i dag en del av Vegpakke Salten II, og ligger inne i Nasjonal Transportplan. Men politikerne i Bodø krever at Staten tar ansvar slik at ei ny bru kommer på plass raskt.

- Ny bru fra Løding til Vikan må tas ut av Vegpakke Salten II, og fullfinansieres av staten. Forverring av situasjonen med framkommelighet og sikkerhet ved Hestsundet bru.

- Hopsbrua gjør at vi må finne en raskere løsning på trafikksituasjonen. Vi kan ikke vente på en løsning gjennom Nasjonal transportplan 2010-2019. Statens vegvesen kommer til å ha en midlertidig løsning på plass i løpet av vinteren, men denne løser ikke situasjonen på lang sikt. En god trafikksituasjon med en sikker trafikkåre er nødvendig for å sikre behovet til innbyggerne i fylkeshovedstaden og næringslivet i regionen, heter det i brevet.