Dette mener ministeren...

... om kabotasje.... om vogntog på vinteren... bombrikke... og litt annet.

Publisert Oppdatert
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at vi skal ha de flinkeste yrkessjåførene på norske veier og er villig til å ta en kamp med EU for å få innført et eget vinterførerkort for kjøring i Norge.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at vi skal ha de flinkeste yrkessjåførene på norske veier og er villig til å ta en kamp med EU for å få innført et eget vinterførerkort for kjøring i Norge. Foto: Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

Det var på tirsdag at Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt et innlegg på "Transport og Logistikk" som foregikk på Gardermoen. I den forbindelse har vi fått tilsendt ministerens tale der han kommer inn på enkelte ting som opptar våre transporthjerter.

Nå var det riktignok inget revolusjonerende som kom frem i talen - ministeren hadde ikke mer enn 145 timer i stolen da dette ble sagt - men vi velger allikevel å presentere transportdelen i innlegget, sagt med ministerens egne ord:

Modulvogntog

Noe jeg vet dere er opptatt av: vi ønsker å gjøre modulvogntogordningen til en permanent ordning.

I helgen var det mye snakk om slitasje på vegene våre på grunn av tungtrafikken. Her vil jeg understreke at transportbransjen ikke er den store skurken, modulvogntog er ikke monster, det er styresmaktenes ansvar å sørge for veger med korrekt standard.

Kabotasje

Vi hører mye om utenlandske transportører som utfører oppdrag internt i Norge. Det hevdes fra næringens side at kabotasje har økt betraktelig. I tillegg har ulike lønns- og arbeidsvilkår i Europa, ført til ujevne konkurransevilkår i markedet. Dette har blant annet medført økt press på de norske transportørene sosiale rettigheter.

Samferdselsdepartementet har derfor invitert næringen til å delta i en arbeidsgruppe sammen med myndighetene. Dette vil kunne danne et viktig grunnlag for videre oppfølgning av kabotasjeproblematikken - både her til lands og overfor EU.

Vogntog på vinteren

Av tiltak for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på tunge kjøretøy: Samferdselsdepartementet har nå innført krav om økt mønsterdybde på dekk for kjøretøy over 3500 kilo, og et særlig krav til vinterdekk på drivende og styrende hjul. Kravene vil gjelde både for norske og utenlandske transportører fra 15. november i år. Et gebyr for manglende vinterdekk skal gjelde fra samme dato.

Statens vegvesen vil dessuten fortsette å legge kontrollene av tunge kjøretøy vinterstid til steder vi vet problemer gjerne oppstår. Kontrollvirksomheten blir intensivert ved varsel om vær som kan skape problemer. Ved grensen mot Sverige og ved ferjeanløpene, skal det ved snøvær spesielt sjekkes dekkutrustning og transportdokumenter på tunge kjøretøy.

Obligatorisk brikke

Samferdselsdepartementet arbeider med forskrift som vil pålegge bruk av obligatorisk bompengebrikke i tunge kjøretøy over 3500 kg. Behandlingen av forslaget til forskrift er i sluttfasen. Det er ventet at forskriften kan sendes på offentlig høring i løpet av relativt kort tid.

Bompenger

Det bringer oss over på bompenger. Bompenger er en kostnad for næringslivet, det er det ikke tvil om. Bompengeandelen i nye prosjekter skal reduseres. Dette omfatter i hovedsak ikke bypakker og fergeavløsningsprosjekter. OG: det betyr ikke at ambisjonene for investering i infrastruktur reduseres.

Vi vil åpne for at nedbetalingstiden i bompengeprosjekter kan forlenges.

Og vi vil se på en samling av bompengeselskapene til ett eller få selskaper, med tanke på effektiviseringsgevinster.