Dette opptok oss i 2012

Ny FH, Scania-trøbbel, akselløft-problematikk og sommerstopp for lastebiler over 40 tonn i Sverige. Fikk du med deg fjorårets mest leste transportsaker?

Publisert Oppdatert
Slovakiske Bring Trucking het tidligere Blomquist Trucking og er eid av Posten Norge. Her fra en vinterdag for et par år siden da en av bilene dere effektivt stengte Oslo grunnet dårlige dekk.

Slovakiske Bring Trucking het tidligere Blomquist Trucking og er eid av Posten Norge. Her fra en vinterdag for et par år siden da en av bilene dere effektivt stengte Oslo grunnet dårlige dekk.

Mellom 90 og 100 biler deltok i konvoien til TRANSPORTmessa i 2012.

Mellom 90 og 100 biler deltok i konvoien til TRANSPORTmessa i 2012.

Terje Moens sak på tungt.no ga 850 likes. Det sier litt om engasjementet. Han mente at Vegdirektoratet burde ta initiativ overfor EU så vi får beholde muligheten med boggiløft over en hastighet på 30 km/t, i stedet for å innføre EUs direktiv på dette området.

Terje Moens sak på tungt.no ga 850 likes. Det sier litt om engasjementet. Han mente at Vegdirektoratet burde ta initiativ overfor EU så vi får beholde muligheten med boggiløft over en hastighet på 30 km/t, i stedet for å innføre EUs direktiv på dette området.

Statens vegvesen og poltiet skal få flere sanksjonsmuligheter når de avdekker ulovlige forhold hos utenlandske transportører. Illustrasjonsfoto

Statens vegvesen og poltiet skal få flere sanksjonsmuligheter når de avdekker ulovlige forhold hos utenlandske transportører. Illustrasjonsfoto

Ikke uventet skapte Volvos nye FH stor interesse i fjor. Høyest troner "Dette er nye Volvo FH" som med nesten 35000 sidevisninger ble den desidert mest leste saken på tungt.no i fjor. Vi fikk tak i bilder av bilen før lanseringen. Det er tredje gang vi avslører FH først. Første gangen var da den kom i 1993, så ved faceliften og tilslutt nå med nye FH. Enkle sjeler som vi er, synes vi det er storveis. Av topp-ti-listen handler hele fire artikler om den nye modellen.

Blomquist på glatta

Men andre ting engasjerte også. At utenlandske vogntog ofte skaper trafikkaos er intet nytt - men når de er eid av den norske stat, bør det ringe noen alarmbjeller. Det gjorde det også da Posten-eide Blomquistbiler sto fast der det knapt var stigning i Oslo-trafikken. Saken om "Statsrådens lastebil" fikk nasjonal oppmerksomhet og ble tema for en rekke oppfølgere der det ble stilt spørsmål om det er statens oppgave å drive transportselskap i lavkostland som konkurrerer med norske transportører.

Trekkraft-trøbbel

"Scania-trøbbel" er tittelen på den femte best leste saken i fjor. I februar ble det kjent at enkelte slet med motorproblemer og trekkraften på R730. Det toppet seg da en av kundene la ut en annonse på Finn, der produsenten fikk det glatte lag. Scania kalte deretter inn til pressemøte og fortalte hvordan de jobbet med å løse saken. Også saken om løsningen er blant de ti mest leste sakene i fjor.

Akselløft-debatten

At biler med norsk akselløft ble nektet registrering skapte voldsom debatt. Dette er nok den saken som vakte størst engasjement i bransjen i fjor. Mer enn 1000 likes på facebook og fulle kommentarfelter viste tydelig hva bransjen mente - og hva politikere ikke alltid ser ut til å forstå. Om vi legger sammen alle sakene vi skrev om akselløft-debatten og utviklingen av denne, vil dette toppe hele 2012-listen. Tilsammen er de to mest leste sakene - "Løft av boggiaksel kan bli forbudt " og "Biler med norsk akselløft nektes registrering" lest mer enn 20.000 ganger.

Trivelig konvoi

Men det er heldigvis ikke bare bransjens utfordringer som leses. Konvoien til TRANSPORTmessa på Gardermoen er en hyggesak som viser litt om samholdet og at lastebil ikke bare er jobb. For oss i redaksjonen er det nærmest en sakral opplevelse å skue 100 biler i konvoi når vi står på broen før avkjøringen til Gardermoen. Nær 500 facebook-likes viser at vi ikke akkurat er alene om dette.

Også har vi kabotasjeproblematikken da. 2012 var året da transportører som Girteka og Vlantana var gjengangere i de få kabotasjekontrollene som ble foretatt. Ofte ble massive brudd på kjøre- og hviletid kombinert med ulovlig kabotasje.

Stopp inn til Sverige

Tilslutt vil vi nevne sommerens thriller - nemlig at det over natten ble stopp for lastebiler over 40 tonn inn til Sverige. Hoderystende sto transportører tilbake og forsto ikke hva som skjedde etter at kontroller i rene "Hotell i særklasse-stil" delte ut bøter i øst og vest for overvekt. Årsaken var en dom angående overvekt der retten la EU-reglene for tillatt vekt i internasjonal kjøring til grunn.

2012 var et spennende år for oss i tungt-redaksjonen. Gode tilbakemeldinger og nær kontakt med dere lesere gir oss en følelse av at vi spiller på lag. Det blir en livsstil å jobbe slik vi gjør - på samme måte som vi vet det er det for dere som kjører. Vi satser på at 2013 blir det samme og gleder oss til fortsettelsen.

Her er fjorårets toppliste:

Dette er nye Volvo FH

Lanseres i sommer?

Statsrådens lastebil!

Slik er nye Volvo FH

Scania-trøbbel!

Biler med norsk akselløft nektes registrering

Første video-snutt av nye Volvo FH

Løft av boggiaksel kan bli forbudt

Scania med en løsning

Nesten 100 biler i konvoien

Vlantana kabotasjetatt

- Massive brudd

Stopp for lastebiler over 40 tonn i Sverige

Først med den største!

Vekk ikke sjåføren - det er lenge siden han har sovet