GODS PÅ VEI I SØR-ROGALAND

Dette skaper gods i Rogaland

Shortsea Shipping melder at olje, bygg og anlegg samt mat og jordbruk er de sektorer som skaper mest godstransport på vei i Sør-Rogaland. Dette viser en rapport utarbeidet av IRIS på vegne av Statens Veivesen, som også er prosjektleder.

Publisert Oppdatert

Rapportens styringsgruppen består av Risavika og Sandnes havn, Sea-Cargo, Greater Stavanger og Logistikkforeningen.

På nordsiden av Sør-Rogaland generer oljesektoren det største volum av inn- og utgående gods på vei. På sydsiden er bygg og anlegg den viktigste sektor. På begge sider utgjør mat- og jordbruksprodukter et stort volum.

Et viktig funn er at samlast mellom godsterminal har lavere andel en forventet. For nordgående trafikk fra regionen på fergen Mortavika - Arsvågen ble det på en dag talt 263 lastebiler over 3,5 tonn, hvorav 82 fra Forusområdet, 72 fra Risavika nord og 22 fra Risavika sør og Sola flyplass/sentrum.

De siste fem år har godsvolumet i tonn øket med knapt fire prosent pr. år over Mortavika.