Dette virker best mot promilleulykker!

114 internasjonale studier viser flere konklusjoner. Én av dem er at vogntogsjåfører er underrepresentert blant promillekjørere.

drink drive fyllekjøring promille drikke alkohol

drink drive fyllekjøring promille drikke alkohol

Publisert Oppdatert

Det er omkring 0,3% av sjåførene på veien som har mer enn 0,5 i promille. Allikevel er de en medvirkende årsak til omtrent 12% av alle dødsulykkene i Norge.

Det som virker mest effektivt mot promillekjøring er tilfeldige politikontroller, tiltak som reduserer unge menns alkoholkonsum samt drastiske tiltak mot førere med alkoholavhengighet eller kriminell bakgrunn. Konklusjonene er basert på en gjennomgang av internasjonale studier og gjengitt i bladet Samferdsel.

Undersøkelsen viser bl.a. at inndragelse av førerkort har kun kortvarig eller ingen virkning, og at det samme gjelder for bøter, fengselsstraffer og opplæring.

De to lovene som har den største og best dokumenterte virkning på alkoholrelaterte ulykker, er en økning av skjenkerettsalderen fra 18 til 21 år og en promillegrense for unge førere på maksimalt 0,2.

I mange av studiene er vogntogsjåførene registrert som trafikkens forbilder. De er nemlig underrepresentert blant promillekjørere. Dette er noe media forøvrig også burde registrere. Tipset er gratis!