DFDS kjøper Norfolkline

DFDS har inngått en avtale om overtagelse av Norfolk Line (Norfolk Holdings BV.) av A.P. Møller - Maersk for 2,6 mrd. danske kroner. Kjøpesummen består av en kontant betaling på 1,2 mrd. danske kroner og en eierandel i DFDS på 28,8 prosent tilsvarende en markedsverdi på tilsvarende beløp. Transaksjonen forventes gjennomført i 2. kvartal 2010.

Publisert Oppdatert

Transaksjonen har også et annet aspekt; A.P. Møller - Maersk blir altså storaksjonær i DFDS med en eierandel på 28,8 prosent. DFDS AS blir således et assosiert selskap til A.P. Møller - Maersk.