DHL - først med å ansette kvinner i Saudi Arabia

DHL støtter myndighetenes ambisjon om å få kvinner i arbeid, og ansetter 50 kvinner i Saudi Arabia.

Publisert Oppdatert

Som første logistikk- og transportselskap, har nå DHL rekruttert en rekke kvinner inn i kontor- og administrasjonsstillinger på sitt kontor i Saudi Arabia.

DHL har utviklet spesialiserte kurs- og opplæringsprogrammer tilpasset kvinnegruppen. De har fått opplæring innen salgsteknikker, prising og ledelse. 

Tiltakene er støttet av den Saudi Arabiske regjering, der ambisjonen er å få flere kvinner i arbeid. I dag er kun cirka 12% av kvinner i Saudi Arabia i arbeid. Målet er å heve denne andelen til 14.2% ved utgangen av året. Hele 58% av kvinner i landet har høyere utdanning, men få av disse har altså fått slippe til i arbeidsmarkedet.