DHL øker ratene

DHL Express har justert sine priser med virkning fra januar 2012. I Norge vil prisjusteringen være 3,5% for våre internasjonale flyexpress-produkter.

Publisert Oppdatert
Flere aktører i biltransportbransjen justerte sine priser i august og gjør en ny regulering nå.

Flere aktører i biltransportbransjen justerte sine priser i august og gjør en ny regulering nå.

Flere aktører i biltransportbransjen justerte sine priser i august og gjør en ny regulering nå. DHL Express valgte å ikke regulere tidligere, men gjør nå en samlet prisjustering ved årsskiftet.

For internasjonal bilexpress og for innlandsdistribusjon med bil reguleres prisene med 7,8%. Så vidt vites er dette den største økningen for bilfrakt så langt.