Dieselbilene kjører lengst

Samlet sett kjørte dieseldrevne godsbiler, busser og personbiler i 2009 lenger enn kjøretøy drevet av bensin og andre drivstoff. Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden var også vesentlig lengre for dieselbiler.

Publisert Oppdatert

De dieseldrevne godsbilene, bussene og personbilene kjørte til sammen 22,6 milliarder kilometer i 2009, mens de tilsvarende bensindrevne kjøretøyene til sammen kjørte 20 milliarder kilometer. For andre år på rad tilbakela dermed Norges dieseldrevne kjøretøy flere kilometer enn de bensindrevne. Kjøretøy drevet av andre drivstoff enn bensin og diesel kjørte 31 millioner kilometer i 2009, mot 25 millioner kilometer i 2008.

Norske biler kjørte mindre

I alt tilbakela norske personbiler, godsbiler og busser 42,6 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2009, en nedgang på 1 prosent fra året før. Rundt en firedel av denne nedgangen skyldes at det var skuddår i 2008, slik at alle kjøretøy var i bruk en ekstra dag det året. Resten av nedgangen skyldes i hovedsak redusert kjøring med lastebiler, busser og små godsbiler i 2009, som en følge av konjunkturutviklingen i transportsektoren.

Trekkbilene kjører fortsatt lengst

Trekkbilen er fortsatt arbeidshesten i den norske bilparken, selv om den gjennomsnittlige årlige kjørelengden ble redusert fra 71 700 kilometer i 2008 til 67 800 kilometer i 2009. Drosjene hadde en tilsvarende nedgang i gjennomsnittlig årlig kjørelengde, fra nærmere 63 800 kilometer i 2008 til 60 500 kilometer i 2009. En gjennomsnittlig personbil kjørte 13 400 kilometer i 2009, mot 13 700 kilometer året før.