Digitale informasjonsskjermer

Scania vil gi sjåførene nyttig informasjon der de er. Fryatun Kro er først i Norge med Scanias digitale informasjonsskjermer.

Publisert Oppdatert

Dagens lastebilsjåfører har et enda større behov for å få aktuell og hyppig oppdatert informasjon enn tidligere. Press på kjøre- og hviletider og levereringstidspunkt gjør at sjåførene må vite mer hva de har i møte enn hva som gjaldt før. De må ta veivalg så tidlig som mulig og unngå kø for å sikre at de får varene frem til rett tid. Scania ønsker å bidra til at relevant informasjon blir lettere tilgjengelig for sjåførene mens de er på jobb. Dette gjør de gjennom utplassering av digitale informasjonsskjermer på aktuelle truckstops langs de mest trafikkerte strekningene i Norge.

Trafikkinformasjon

Skjermene gir sjåførene blant annet aktuell trafikkinformasjon fra Statens Vegvesen, de ferskeste nyhetene fra NRK og værmeldinger fra Meteorologisk Institutt. All informasjon leveres i sanntid; det vil si at når f.eks Statens Vegvesen registrerer midlertidig stengte veier, omkjøring eller veiarbeid på en strekning vil dette komme opp på de aktuelle skjermene i samme øyeblikk som det registreres - og sjåførene kan planlegge ruta videre basert på denne informasjonen. Innholdet rulleres ca. hvert 25. minutt noe som skal sikre at alle som kommer innom får med seg informasjonen. Scania vil også legge ut annen relevant informasjon på skjermene, heter det i en pressemelding.

Den første skjermen ble satt i drift på Fryatun Kro, torsdag 23. juni. Fryatun Kro er et populært stoppested for mange på veien mellom Oslo og Vestlandet/Trøndelag. Stedet er kjent for sin gode mat og en meny som er komponert etter sjåførenes ønsker, men også den trivelige atmosfæren som medarbeiderne og innehaveren skaper.

Ønsker tilbakemelding

Sjåførene som var innom den torsdagsettermiddagen satte stor pris på at de nå vil få oppdatert informasjon langs veien. Stor oppmerksomhet fikk ikke minst oppslaget om kravet til etterutdanning. Scania setter pris på at sjåførene kommer med ønsker om hva slag informasjon de trenger i en hektisk arbeidsdag og de vil bruke forslagene aktivt videre i utforming og tilpassing av skjermene.

Neste truckstop som har fått Scanias digitale skjerm er Hanestad Gjestehus i Østerdalen, hvor informasjonsskjermen er på plass allerede uke 26. Målet er å få utplassert tre skjermer på forskjellige truckstop før fellesferien. Videre vil det bli gjort sjåførintervjuer og en grundig evaluering av første fase før utrullingen fortsetter til høsten.

Skjermene våre leveres av SD Signage og Hatteland Vision, og benytter Omnivex programvare for distribusjon av informasjon. Enhver skjerm er en selvstendig digital informasjonstavle og kan presentere egendefinert informasjon, eller samkjøres med felles informasjon. Hos Norsk Scania er det informasjonsmedarbeider Torgeir Toft Engerud som er ansvarlig for prosjektet og redaktør for innholdet på skjermene. Skjermenes oppdateres fra hovedkontoret i Oslo, og styres fra samme sted.