Dømt til tre år uten arbeid

Etter at Robert Lønsethagen fra Molde (til venstre) i november i fjor ble frikjent for uaktsomt bildrap, ble saken anket til høyesterett. Som i saken mot Ola Sandøy (til høyre), satte de også denne frifinnelsen til side. Nå er Robert dømt til 90 dagers fengsel, tre år uten førerkort og til å betale oppreisning til de etterlatte.

Robert Lønsethagen Ola Sandøy (t.h.)

Robert Lønsethagen Ola Sandøy (t.h.)

Publisert Oppdatert

Ulykken skjedde 22. august 2007, da Robert var på veg med vogntoget over Hemnekjølen i Sør-Trøndelag. Foran han syklet to menn og Robert la over til venstre for å kjøre forbi. Da den ene syklisten skulle svinge inn og legge seg bak den andre, oppfattet Robert det slik at syklene huket sammen og den ene syklisten falt inn i vegbanen foran bilen til Robert. Han hadde ingen sjanse å styre unna. Mannen døde momentant.

Ola Sandøy avsluttet sin soning for bare noen uker siden. Nå står kameraten Robert for tur. Vi kan knapt forestille oss hvordan dette påvirker dem i hverdagen.

Robert har kjørt skadefritt etter ulykken. Nå skal han være uten førerkort i tre år, av hensyn til samfunnets sikkerhet.

Samtidig ble en lignende sak avsluttet i Arendal, der føreren av en betongbil først ble frikjent i lagmannsretten, før høyesterett avviste også denne frifinnelsen.

For kort tid siden ble denne sjåføren dømt til 75 timers samfunnsstraff og tap av førerrett i to år.

Ulykken skjedde da sjåføren fra Grimstad skulle krysse en gang- og sykkelvei på vei ut fra et anleggsområde. Han så aldri den ti år gamle gutten på sykkel som hadde stanset ved siden av lastebilen, da han kjørte ut på veien. Det handler om blindsoner denne gangen også, som i Sandøy-saken i fjor.

Også denne sjåføren har kjørt skadefritt i to år etter hendelsen.

I Agder lagmannsrett var fagdommere og meddommere uenige om straffeutmålingen, men meddommernes flertall avgjorde straffen. De tre fagdommerne ønsket en fengselsdom, samt tre år uten førerkort.